Föreläsning

Time: Wednesday 27 November 2019 at 10:00 - 12:00 2019-11-27T10:00:00 2019-11-27T12:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2019

Location: Q11

Activity: Lecture

Teachers: Joachim Oberhammer (joachimo)

Student groups: TEBSM_INEL_2, TEBSM_INPF_2, TEBSM_INSR_2, TEFRM_1, TEFRM_2, TEFRM_MIC_2, TNTEM_NTEB_2, TSCRM_ELEM_1, TSCRM_ELEM_2

Feedback News