News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

October 2013
Page Start
under VT 2013

Catrin Eriksson created page 14 June 2012

Carlo Fischione edited 26 November 2012

EL2745 Principles of Wireless Sensor Networks Wireless sensor networks (WSNs) have the potential of dwarfing the revolution that the Internet has brought to the world of computing, entertainment, work, and human interaction by the creation of the Internet of Things. WSNs are networks of tiny, autonomous nodes equipped with wireless transmission and sensing capabilities for a huge variety of applications, such as healthcare, transportation systems, industrial manufacturing automation, and smart grids. The focus of the course is on distributed algorithms and protocols for WSNs.

Teacher Carlo Fischione changed the permissions 21 January 2013

Kan därmed läsas av studerande och lärare och ändras av lärare.

Teacher Carlo Fischione changed the permissions 21 October 2013

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
 
March 2013
under
VT 2013
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

TentamenExam

Scheduling staff edited 4 March 2013

V11, V12, V21

Teacher Carlo Fischione edited 15 March 2013

Exam text ¶

Solution trace¶

Teacher Carlo Fischione edited 15 March 2013

Exam text

Solution trace

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
September 2012
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

Lektisson

Assistant Yuzhe Xu edited 10 January 2013

Positioning and Localization¶

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Lessoncture 9

Teacher Carlo Fischione edited 2 February 2013

Positioning and LocalizationPottie & Kaiser, pages 291-303; Dargie & Poellabauer, pages 249-264.¶

Teacher Carlo Fischione edited 2 February 2013

Positioning and Localization

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 291-303; Dargie & Poellabauer, pages 249-264.

Teacher Carlo Fischione edited 12 February 2013

Positioning and Localization

Slides

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 291-303; Dargie & Poellabauer, pages 249-264.

Teacher Carlo Fischione edited 13 February 2013

Positioning and Localization

Slides

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 291-303; Dargie & Poellabauer, pages 249-264.

Teacher Carlo Fischione edited 13 February 2013

Positioning and Localization

Slides

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 291-303; Dargie & Poellabauer, pages 249-264.

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

ÖvningExercise

Assistant Euhanna Ghadimi edited 11 January 2013

Ex 3.2, Ex 3.3, Ex 3.7, Ex. 3.8¶

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Exercise 3

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Ex. 3.2, Ex 3.3, Ex 3.7, Ex. 3.8

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

ÖvningExercise

Assistant Euhanna Ghadimi edited 11 January 2013

Ex 5.2, Ex 5.3, Ex 5.4¶

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Exercise 5

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Ex 5.2, Ex 5.3, Ex 5.4

Assistant Euhanna Ghadimi edited 30 January 2013

Ex 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Teacher Carlo Fischione edited 30 January 2013

Ex 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Yuzhe Xu edited 10 January 2013

EX 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6¶

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

ÖvningExercise 7

Teacher Carlo Fischione edited 5 February 2013

EX 7.1, 7.3, 7.4, 7.56, 7.7, 7.68

Teacher Carlo Fischione edited 11 February 2013

EX 7.13, 7.31, 7.4, 7.6, 7.7, 7.86

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Yuzhe Xu edited 10 January 2013

EX 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6¶

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

ÖvningExercise 9

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

ÖvningNo Exercise

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Yuzhe Xu edited 10 January 2013

EX 11.5, 11.6, 11.7, 11.8¶

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

ÖvningExercise 12

EX 112.5, 112.6, 112.7, 112.8

Teacher Carlo Fischione edited 1 March 2013

EX 12.5, 12.6, 12.7, 12.8

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

Wireless Channels¶

Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

FöreläsningLecture

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Lecture 3

Teacher Carlo Fischione edited 24 January 2013

Wireless Channels

Slides¶

Reading: Dargier & Poellabauer, Section 5.5, Pottie & Kaiser, Sections 3.1 and 3.2¶Teacher Carlo Fischione edited 24 January 2013

Wireless Channels

Slides

Reading: Dargier & Poellabauer, Section 5.5, Pottie & Kaiser, Sections 3.1 and 3.2

Teacher Carlo Fischione edited 24 January 2013

Wireless Channels

Slides

Reading: Dargie & Poellabauer, Section 5.5,; Pottie & Kaiser, Sections 3.1 and 3.2

Teacher Carlo Fischione edited 24 January 2013

Wireless Channels

Slides

Reading: Dargie & Poellabauer, Section 5.5; Pottie & Kaiser, Sections 3.1 and 3.2

Teacher Carlo Fischione edited 26 January 2013

Wireless Channels

Slides¶ RLec3¶

Useful r
eading: Dargie & Poellabauer, Section 5.5; Pottie & Kaiser, Sections 3.1 and 3.2

Teacher Carlo Fischione edited 26 January 2013

Wireless Channels

Lec3Slides

Useful reading: Dargie & Poellabauer, Section 5.5; Pottie & Kaiser, Sections 3.1 and 3.2

Teacher Carlo Fischione edited 30 January 2013

Wireless Channels

Slides

Useful reading: Dargie & Poellabauer, Section 5.5; Pottie & Kaiser, Sections 3.1 and 3.2

Teacher Carlo Fischione edited 31 January 2013

Wireless Channels

Slides

Useful reading: Dargie & Poellabauer, Section 5.5; Pottie & Kaiser, Sections 3.1 and 3.2

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

FöreläsningLecture

Assistant Yuzhe Xu edited 10 January 2013

Networked Control Systems 2¶

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Lecture 12

Teacher Carlo Fischione edited 22 February 2013

Networked Control Systems 2Useful reading: this paper by Zhang and Braniky, only pages 84-90,  94-99, skip the mathematical proofs¶

Teacher Carlo Fischione edited 4 March 2013

Networked Control Systems 2

Slides

Useful reading: this paper by Zhang and Braniky, only pages 84-90,  94-99, skip the mathematical proofs

Teacher Carlo Fischione edited 4 March 2013

Networked Control Systems 2SlidesUseful reading: this paper by Zhang and Braniky, only pages 84-90,  94-99, skip the mathematical proofs

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

MAC Layer¶

Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

FöreläsningLecture

MAC Layer¶

Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

Mac Layer¶

Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

Mac Layer(pdf)

Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

Mac Layer (pdf)

Assistant Euhanna Ghadimi edited 11 January 2013

Mac Layer (pdf)

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Lecture 5

Teacher Carlo Fischione edited 26 January 2013

Mac Layer

Suggested reading: pages 125-135¶

Reading: S. Ergen, IEEE 802.15.4, until page 21¶Teacher Carlo Fischione edited 26 January 2013

Mac Layer

SuggestedUseful reading: pages 125-135

Reading: S. Ergen, IEEE 802.15.4, until page 21

Teacher Carlo Fischione edited 27 January 2013

Mac Layer

Useful reading: Dargie & Poellabauer, pages 125-135

Reading: S. Ergen, IEEE 802.15.4, until page 21

Teacher Carlo Fischione edited 30 January 2013

Mac Layer

Slides¶

Useful reading: Dargie & Poellabauer, pages 125-135

Reading: S. Ergen, IEEE 802.15.4, until page 21

Teacher Carlo Fischione edited 31 January 2013

Mac Layer

Slides

Useful reading: Dargie & Poellabauer, pages 125-135

Reading: S. Ergen, IEEE 802.15.4, until page 21

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

FöreläsningLecture

Routing, RPL, Zigbee¶

Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

Routing, RPL, Zigbee¶

Assistant Yuzhe Xu edited 10 January 2013

Detection¶

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Lecture 7

Distributed Detection

Teacher Carlo Fischione edited 2 February 2013

Distributed Detection

Useful reading:¶

Pottie & Kaiser, pages 109-113; This paper by Niu and Varshney.¶Teacher Carlo Fischione edited 2 February 2013

Distributed Detection

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 109-113; This paper by Niu and Varshney.

Teacher Carlo Fischione edited 5 February 2013

Distributed Detection

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 109-113; This paper by Niu and Varshney., and this paper by Chair and Varshney.

Teacher Carlo Fischione edited 7 February 2013

Distributed Detection

Slides¶

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 109-113; This paper by Niu and Varshney, and this paper by Chair and Varshney.

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

FöreläsningLecture

Assistant Yuzhe Xu edited 10 January 2013

Time Synchronization¶

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Lecture 10

Teacher Carlo Fischione edited 12 February 2013

Time Synchronization

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 283-291; Dargie & Poellabauer pages 229-245. This paper by Sommer and Wattenhofer. ¶

Teacher Carlo Fischione edited 12 February 2013

Time Synchronization

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 283-291; Dargie & Poellabauer pages 229-245. This paper by Sommer and& Wattenhofer.

Teacher Carlo Fischione edited 13 February 2013

Time SynchronizationSlides

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 283-291; Dargie & Poellabauer pages 229-245. This paper by Sommer & Wattenhofer.

Teacher Carlo Fischione edited 13 February 2013

Time Synchronization

Slides

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 283-291; Dargie & Poellabauer pages 229-245. This paper by Sommer & Wattenhofer.

Teacher Carlo Fischione edited 13 February 2013

Time Synchronization

Slides

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 283-291; Dargie & Poellabauer pages 229-245. This paper by Sommer & Wattenhofer.

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

FöreläsningLecture

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

No Lecture

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

ÖvningExercise

Assistant Euhanna Ghadimi edited 11 January 2013

Ex 1.1, E.x 1.2, Ex. 1.3, and, Ex 1.4¶

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Exercise 1

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Ex. 1.1, E.x 1.2, Ex. 1.3, and, Ex 1.4

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

ÖvningExercise

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Exercise 2

Teacher Carlo Fischione edited 17 January 2013

Hands on sensors!¶

Assistant Euhanna Ghadimi edited 21 January 2013

Hands on sensors!

Some tips¶

Assistant Euhanna Ghadimi edited 25 January 2013

Hands on sensors!

Some tips

Assistant Euhanna Ghadimi edited 25 January 2013

Hands on sensors!

Some tips

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

ÖvningExercise

Assistant Euhanna Ghadimi edited 11 January 2013

Ex 4.3, Ex 4.6, Ex 4.8, Ex 4.9¶

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Exercise 4

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Ex 4.3, Ex 4.6, Ex 4.8, Ex 4.9

Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 February 2013

Ex 4.3, 4.67, 4.8, 4.9

Corrections of Ex 4.7: Question  Answer¶

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

ÖvningExercise

Assistant Euhanna Ghadimi edited 11 January 2013

Ex 6.1, Ex 6.2, Ex 6.3, Ex 6.4¶

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Exercise 6

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Ex 6.1, Ex 6.2, Ex 6.3, Ex 6.4

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Yuzhe Xu edited 10 January 2013

EX 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.8¶

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

ÖvningExercise 8

Teacher Carlo Fischione edited 11 February 2013

EX 8.1, 8.23, 8.32, 8.4, 8.87

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Yuzhe Xu edited 10 January 2013

EX 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.8¶

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

ÖvningExercise

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Yuzhe Xu edited 10 January 2013

EX 11.1, 11.2, 11.3, 11.4¶

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

ÖvningExercise 11

Assistant Yuzhe Xu edited 25 February 2013

EX 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 in the compendium¶

New exercises 11.1 and 11.2¶

Solutions to new exercises 11.1 and 11.2

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

ÖvningExercises

Example of exam exercises¶

Teacher Carlo Fischione edited 4 March 2013

Example of exam exercises

Exam of June 8-th, 2012¶

Solution to Exam of June 8-th, 2012¶Teacher Carlo Fischione edited 4 March 2013

Example of exam exercises

Exam of June 8-th, 2012

Solution to Exam of June 8-th, 2012

Teacher Carlo Fischione edited 9 March 2013

Example of exam exercises

Exam of June 8-th, 2012

Solution to Exam of June 8-th, 2012

Exam of August 20-th, 2012¶

Solution to Exam of August 20-th, 2012

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

Introduction (course overview, applications, WSNs node architecture, protocols, control over WSNs) ¶

Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

FöreläsningLecture

Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

Introduction (course overview, applications, WSNs node architecture, protocols, control over WSNs) (pdf)

Assistant Euhanna Ghadimi edited 11 January 2013

Introduction (course overview, applications, WSNs node architecture, protocols, control over WSNs) (pdf)

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Introduction: (course overview, applications, WSNs node architecture, protocols, control over WSNs

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Introduction: course overview, applications, WSNs node architecture, protocols, control over WSNs

Slides¶

Installation instructions for Lec 2

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Lecture 1

Assistant Euhanna Ghadimi edited 13 January 2013

Introduction: course overview, applications, WSNs node architecture, protocols, control over WSNs

Slides

Installation instructions for Lec 2

Assistant Euhanna Ghadimi edited 13 January 2013

Introduction: course overview, applications, WSNs node architecture, protocols, control over WSNs

Slides

Installation instructions for Lec 2

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

WSNs Programming ¶

Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

FöreläsningLecture

Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

WSNs Programming (pdf)

Assistant Euhanna Ghadimi edited 11 January 2013

WSNs Programming (pdf)

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Lecture 2

Assistant Euhanna Ghadimi edited 13 January 2013

WSNs Programming 

Installation instructions¶

Assistant Euhanna Ghadimi edited 20 January 2013

WSNs Programming 

Installation instructions

Programming tips¶

Assistant Euhanna Ghadimi edited 20 January 2013

WSNs Programming 

Installation instructions

Programming tip

how to
s

Assistant Euhanna Ghadimi edited 20 January 2013

WSNs Programming 

Installation instructions

¶ how tos¶

Teacher Carlo Fischione edited 21 January 2013

WSNs Programming 

Installation instructions

Slides¶Assistant Euhanna Ghadimi edited 21 January 2013

WSNs Programming 

Installation instructions

Slides

Assistant Euhanna Ghadimi edited 21 January 2013

WSNs Programming 

Installation instructions

Slides

Assistant Euhanna Ghadimi edited 21 January 2013

WSNs Programming 

Installation instructions

Slides

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

Physical Layer¶

Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

FöreläsningLecture

Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

Physical Layer(pdf)

Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

Physical Layer (pdf)

Assistant Euhanna Ghadimi edited 11 January 2013

Physical Layer (pdf)

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Lecture 4

Teacher Carlo Fischione edited 26 January 2013

Physical Layer Slides¶

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 152-162, 177-178; Dargie & Poellabauer pages 95-117

Teacher Carlo Fischione edited 31 January 2013

Physical Layer 

Slides

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 152-162, 177-178; Dargie & Poellabauer pages 95-117

Teacher Carlo Fischione edited 31 January 2013

Physical Layer

Slides

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 152-162, 177-178; Dargie & Poellabauer pages 95-117

Teacher Carlo Fischione edited 31 January 2013

Physical Layer

Slides

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 152-162, 177-178; Dargie & Poellabauer pages 95-117

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

FöreläsningLecture

MAC Layer¶

Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

MAC LayerRouting, RPL, Zigbee

Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

Routing, RPL, Zigbee(pdf)

Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

Routing, RPL, Zigbee (pdf)

Assistant Euhanna Ghadimi edited 11 January 2013

Routing, RPL, Zigbee (pdf)

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Lecture 6

Teacher Carlo Fischione edited 26 January 2013

Routing, RPL, Zigbee 

Suggested reading: Pottie & Kaiser, pages 229-246; Dargie & Poellabauer 164-168

Teacher Carlo Fischione edited 26 January 2013

Routing

SuggestedUseful reading: Pottie & Kaiser, pages 229-246; Dargie & Poellabauer 164-168

Teacher Carlo Fischione edited 31 January 2013

Routing

Suggested reading: excerpt from Network Optimization by D. Bertsekas¶

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 229-246; Dargie & Poellabauer 164-168

Teacher Carlo Fischione edited 2 February 2013

Routing

Slides

Suggested reading: excerpt from Network Optimization by D. Bertsekas

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 229-246; Dargie & Poellabauer 164-168

Teacher Carlo Fischione edited 2 February 2013

Routing

Slides

SuggestedUseful reading: excerpt from Network Optimization by D. Bertsekas¶ Useful reading:; Pottie & Kaiser, pages 229-246; Dargie & Poellabauer 164-168

Teacher Carlo Fischione edited 3 February 2013

Routing

Slides

Useful reading: excerpt from Network Optimization by D. Bertsekas; Pottie & Kaiser, pages 229-246; Dargie & Poellabauer 164-168

Teacher Carlo Fischione edited 4 February 2013

Routing

Slides

Useful reading: excerpt from "Network Optimization" by D. Bertsekas; Pottie & Kaiser, pages 229-246; Dargie & Poellabauer 164-168

Teacher Carlo Fischione edited 4 February 2013

Routing

Slides

Useful reading: excerpt from "Network Optimization" by D. Bertsekas; Pottie & Kaiser, pages 229-246; Dargie & Poellabauer 164-168

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

FöreläsningLecture

Assistant Yuzhe Xu edited 10 January 2013

Estimation¶

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Lecture 8

Distributed Estimation

Teacher Carlo Fischione edited 2 February 2013

Distributed Estimation

Useful reading:¶

Pottie & Kaiser, pages 127-137; This book chapter of Xu & Gupta & Fischione, only pages 1-10, 19-20.¶Teacher Carlo Fischione edited 2 February 2013

Distributed Estimation

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 127-137; This book chapter of Xu & Gupta & Fischione, only pages 1-10, 19-20.

Teacher Carlo Fischione edited 9 February 2013

Distributed EstimationSlides

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 127-137; This book chapter of Xu & Gupta & Fischione, only pages 1-10, 19-20.

Teacher Carlo Fischione edited 9 February 2013

Distributed Estimation

Slides

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 127-137; This book chapter of Xu & Gupta & Fischione, only pages 1-10, 19-20.

Teacher Carlo Fischione edited 11 February 2013

Distributed Estimation, lecture by Chathuranga Weeraddana

Slides

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 127-137; This book chapter of Xu & Gupta & Fischione, only pages 1-10, 19-20.

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

FöreläsningLecture

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

No Lecture

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Scheduling staff created event 26 September 2012
Assistant Euhanna Ghadimi edited 3 December 2012

FöreläsningLecture

Assistant Yuzhe Xu edited 10 January 2013

Networked Control Systems 1¶

Teacher Carlo Fischione edited 12 January 2013

Lecture 11

Teacher Carlo Fischione edited 22 February 2013

Networked Control Systems 1

Useful readig: this paper by Wittenmark et al, only pages 1-29.¶

Teacher Carlo Fischione edited 22 February 2013

Networked Control Systems 1

Slides¶

Useful readig: this paper by Wittenmark et al, only pages 1-29.

Teacher Carlo Fischione edited 25 February 2013

Networked Control Systems 1

Slides

Useful readig: this paper by Wittenmark et al, only pages 1-29.

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TTLSM2', u'TTLSTNSSM1, TSCRM1', u'TSCRTTLSM1', u'TNSSM1']TTLSM2

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TIKTM1', u'TIKTM2', TNSSM1, TSCRu'TTLSM2', u'TTLSM1', TTLSu'TSCRM1', TTLSM2u'TNSSM1']

 
Feedback News