Lediga jobb

Universitetsadjunkt i fysik och matematik eller kemi och matematik

KTH, Skolan för teknik och hälsa, enheten för grundläggande naturvetenskap söker en universitetsadjunkt i fysik och matematik eller kemi och matematik för undervisning på tekniskt basår.

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Skolan för teknik och hälsa har ca 1500 helårsstuderande och 130 anställda.

Inom Naturvetenskapliga avdelningen bedrivs undervisning huvudsakligen i ämnena matematik, fysik och kemi, men också inom elektronik, ellära, programmering och reglerteknik.

Den största delen av avdelningens undervisning ges på behörighetsgivande utbildningar, men en del också på högskole- och civilingenjörsprogram.

Ämnesområde

Fysik och matematik eller kemi och matematik.

Ämnesbeskrivning

Fysik/matematik eller kemi/matematik samt ämnesdidaktik och metodik.

Arbetsuppgifter omfattar bl aI befattningen ingår undervisning i fysik och matematik eller kemi och matematik på de behörighetsgivande utbildningarna (tekniskt basår), men också undervisning i matematik på högskoleingenjörsprogram, civilingenjörsprogram.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
 3. visat pedagogisk skicklighet, samt
 1. behärskar svenska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Av högsta betydelse är:

 • Dokumenterad pedagogisk samt ämnesmässig skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
 • Tidigare undervisningserfarenhet på gymnasium/högskola.
 • Erfarenhet av undervisning i matematik och fysik eller kemi.
 • Förmåga att handleda studenterna i deras utveckling och att förbereda dem för vidare studier och arbetsliv.

Av näst högsta betydelse är:

 • Erfarenhet av undervisning i matematik, fysik och kemi.
 • Lyhördhet, flexibilitet samt att arbeta välorganiserat.

Det är även av betydelse att den sökande har:

 • Forskarexamen.
 • Administrativ erfarenhet.
 • Erfarenhet av att delta i eller driva projekt.

Sökandes förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete är också av betydelse.  Likaså är den sökandes förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal av betydelse, däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Den ämnesmässiga skickligheten och yrkesskickligheten ska vara väl dokumenterad och relevant för anställningens innehåll. För anställning som adjunkt krävs industriell erfarenhet eller annan relevant yrkeserfarenhet, i normalfallet med minst fyra år i kvalificerad befattning med anknytning till aktuellt ämnesområde, varvid skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området är av betydelse.

Du skall vara utåtriktad, ha god social kompetens samt vara pedagogiskt skicklig.

KTH har höjt ambitionerna när det gäller mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar vår fakultet med avseende på jämställdhet och mångfald.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: 2017-08-01
Lön enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan via e-post: sebelius@kth.se

Ansökan via vanlig postgång:
Kungliga Tekniska högskolan
Skolan för Teknik och Hälsa
Att: Sara Sebelius
Hälsovägen 11C
141 57 Huddinge

Senaste ansökningsdag: 2017-06-05                                               

Kontaktpersoner

Sara Sebelius, Enhetschef
Tel: 08-790 48 77
e-post: sara.sebelius@sth.kth.se

Sebastiaan Meijer, Prodekan
Tel: 08-790 80 71
e-post: sebastiaan.meijer@sth.kth.se

Hans Hebert, Dekan
Tel: 08-790 94 66
e-post: hans.hebert@sth.kth.se

Fackliga företrädare

Reine Bergström SACO
Tel: 08-790 48 52
e-post: reine.bergstrom@sth.kth.se

 

Feedback Nyheter