TBASA-BV17

Lab-info

För att få påbörja laboration krävs att respektive förberedelseuppgift i kurskompendiet är utförd och medtagen till laborationstillfället (samt att studenten har lärt sig faropiktogrammen). Student som kommer till laborationstillfället utan förberedelseuppgift skickas hem.

Laborationstillfälle Labgrupps ordning                                                                                        
1 1 2
2 2 1
3 1 2
4 2 1
5 1 2

Labgrupper

Datorskrivna laborationsrapporter för lab1, lab2 och lab4 laddas upp under rubiken "Inlämningsuppgifter" nedan.

Feedback Nyheter