Seminarium

Time: Tuesday 5 December 2023 at 15:00 - 17:00 2023-12-05T15:00:00 2023-12-05T17:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2023

Location: Hertzsalen, T67, Hälsovägen

Activity: Seminar

Teachers: Peter Sillén (petersil) , Gunilla Nauclér (naucler)

Student groups: TIDAA_1, TIELA_1, TIMEL_1, TITEH_METL_1, TITEH_TIDA_1, TITEH_TIEL_1

Scheduling staff created event 4 May at 14:30
Scheduling staff edited 5 May at 04:45

['HF1005H2312', 'HF1005H2321']

['TIDAAMEL_1', 'TITEH_METLELA_1', 'TITEH_TIEMETL_1', 'TIMDAA_1', 'TITEH_TIEL_1', 'TITEH_TIDA_1', 'TIELA_1']

Scheduling staff edited 12 May at 04:44

['HF1005H2321', 'HF1005H2312']

['TIMELTEH_TIDA_1', 'TIELA_1', 'TITEH_METL_1', 'TIDAAMEL_1', 'TITEH_TIELDAA_1', 'TITEH_TIDAEL_1']

Scheduling staff edited 26 May at 04:44

['HF1005H2312', 'HF1005H2321']

['TITEH_TIDELA_1', 'TITEH_TIDA_1', 'TIMELA_1', 'TITEH_METL_1', 'TIMEL_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIEL_1']

Accessible to the whole world.

Last changed 2023-05-26 04:44

Tags: None so far.

Feedback News