Föreläsning

Time: Monday 14 February 2022 at 13:00 - 15:00 2022-02-14T13:00:00 2022-02-14T15:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
VT 2022

Activity: Lecture

Teachers: Ellen Jaldestad (ellkar)

Student groups: CMEDT_3, TIDAA_1, TIELA_1, TIMEL_3, TITEH_METL_3, TITEH_TIDA_2, TITEH_TIEL_2

Scheduling staff created event 25 November at 04:49
Scheduling staff edited 10 December at 04:03

['TIDAA_1TEH_METL_3', 'TITEH_TIDAEL_2', 'TIELTEH_TIDA_12', 'TITEH_METL_3', 'CMEDT_3', 'TIMEL_3', 'TITEH_TIEL_2TIELA_1', 'TIDAA_1', 'CMEDT_3']

Accessible to the whole world.

Last changed 2021-12-10 04:03

Tags: None so far.

Feedback News