Tentamen

Time: Monday 14 March 2022 at 08:00 - 13:00 2022-03-14T08:00:00 2022-03-14T13:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
VT 2022

Location: Digital, T53

Activity: Examination

Student groups: CMEDT_3, TIDAA_1, TIELA_1, TIMEL_3, TITEH_METL_3, TITEH_TIDA_2, TITEH_TIEL_2

Details (TimeEdit): Hemtenta 8-12,30 - Salen är till Funka-studenter

Scheduling staff created event 25 November at 04:50
Scheduling staff edited 10 December at 04:03

['TIDAA_1TEH_METL_3', 'TITEH_TIDAEL_2', 'TIELTEH_TIDA_12', 'TITEH_METL_3', 'CMEDT_3', 'TIMEL_3', 'TITEH_TIEL_2TIELA_1', 'TIDAA_1', 'CMEDT_3']

Scheduling staff edited Thursday 12:57

Måndag 14 mars 2022 kl 08:00 - 123:00

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, 9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf, c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364, cc1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925Digital

Hemtenta 8-12,30 - Salen är till Funka-studenter

['TITEH_METL_3', 'TITEH_TIEMETL_23', 'TITEH_TIDA_2', 'TIMEL_3', 'DAA_1', 'TITEH_TIELA_1_2', 'TIDAELA_1', 'CMEDT_3', 'TITEH_TIDA_2']

Accessible to the whole world.

Last changed 2022-01-20 12:57

Tags: None so far.

Feedback News