News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

under
HT 2020 TIDAA
Scheduling staff created event 29 May at 20:04
Scheduling staff edited 30 May at 04:43

['TIDAELA_1', 'TITEH_TIELA_1', 'TITEH_TIDAA_1', 'TITEH_TIELDA_1']

Scheduling staff edited 30 September at 16:00

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, 42f62bf8-550e-4ccb-8af9-229a43069b8e, 7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22, cc1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18, d5d0772a-2143-4d7c-b0f1-77fe09d916e6, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

['HI1024H2021', 'HI1024H2012']

['TITEH_TIELA_1', 'TITEH_TIELA_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIDA_1']

Scheduling staff edited 1 October at 11:10

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, 42f62bf8-550e-4ccb-8af9-229a43069b8e, 7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364, cc1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18, d5d0772a-2143-4d7c-b0f1-77fe09d916e6, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

Scheduling staff edited 1 October at 13:10

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, 42f62bf8-550e-4ccb-8af9-229a43069b8e, a33fe565-b3ab-4f88-a043-8a567e305aa8, c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364, cc1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18, d5d0772a-2143-4d7c-b0f1-77fe09d916e6, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

Scheduling staff edited 2 October at 04:34

['HI1024H2012', 'HI1024H2021']

['TITEH_TIEL_1', 'TIELTEH_TIDA_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIDELA_1']

Scheduling staff edited 7 October at 12:51

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, 42f62bf8-550e-4ccb-8af9-229a43069b8e, 9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf, a33fe565-b3ab-4f88-a043-8a567e305aa8, c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364, cc1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18, d5d0772a-2143-4d7c-b0f1-77fe09d916e6, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['HI1024H2021', 'HI1024H2012']

['TITEH_TIELDA_1', 'TITEH_TIDAA_1', 'TIDAATEH_TIEL_1', 'TIELA_1']

Scheduling staff edited 14 October at 04:32

['HI1024H2012', 'HI1024H2021']

['TITEH_TIDELA_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIELDA_1', 'TITEH_TIELA_1']

Scheduling staff edited 16 October at 04:32

['TIELA_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIDA_1', 'TITEH_TIEL_1', 'TIELA_1', 'TIDAA_1']

 
under
HT 2020 TIELA
Scheduling staff created event 29 May at 20:04
Scheduling staff edited 30 May at 04:43

['TIDAELA_1', 'TITEH_TIELA_1', 'TITEH_TIDAA_1', 'TITEH_TIELDA_1']

Scheduling staff edited 30 September at 16:00

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, 42f62bf8-550e-4ccb-8af9-229a43069b8e, 7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22, cc1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18, d5d0772a-2143-4d7c-b0f1-77fe09d916e6, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

['HI1024H2021', 'HI1024H2012']

['TITEH_TIELA_1', 'TITEH_TIELA_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIDA_1']

Scheduling staff edited 1 October at 11:10

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, 42f62bf8-550e-4ccb-8af9-229a43069b8e, 7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364, cc1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18, d5d0772a-2143-4d7c-b0f1-77fe09d916e6, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

Scheduling staff edited 1 October at 13:10

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, 42f62bf8-550e-4ccb-8af9-229a43069b8e, a33fe565-b3ab-4f88-a043-8a567e305aa8, c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364, cc1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18, d5d0772a-2143-4d7c-b0f1-77fe09d916e6, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

Scheduling staff edited 2 October at 04:34

['HI1024H2012', 'HI1024H2021']

['TITEH_TIEL_1', 'TIELTEH_TIDA_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIDELA_1']

Scheduling staff edited 7 October at 12:51

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, 42f62bf8-550e-4ccb-8af9-229a43069b8e, 9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf, a33fe565-b3ab-4f88-a043-8a567e305aa8, c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364, cc1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18, d5d0772a-2143-4d7c-b0f1-77fe09d916e6, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['HI1024H2021', 'HI1024H2012']

['TITEH_TIELDA_1', 'TITEH_TIDAA_1', 'TIDAATEH_TIEL_1', 'TIELA_1']

Scheduling staff edited 14 October at 04:32

['HI1024H2012', 'HI1024H2021']

['TITEH_TIDELA_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIELDA_1', 'TITEH_TIELA_1']

Scheduling staff edited 16 October at 04:32

['TIELA_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIDA_1', 'TITEH_TIEL_1', 'TIELA_1', 'TIDAA_1']

 
September 2020
under
HT 2020 TIELA
Scheduling staff created event 24 September at 11:17
Scheduling staff edited 14 October at 04:41

['TITEHELA_1', 'TIELATEH_1']

 
under
HT 2020 TIDAA
Scheduling staff created event 29 May at 20:04
Scheduling staff edited 30 May at 04:43

['TIDAELA_1', 'TITEH_TIELA_1', 'TITEH_TIDAA_1', 'TITEH_TIELDA_1']

Scheduling staff edited 23 September at 16:57

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925Digital

['HI1024H2021', 'HI1024H2012']

['TITEH_TIELA_1', 'TITEH_TIELA_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIDA_1']

Scheduling staff edited 2 October at 04:34

['HI1024H2012', 'HI1024H2021']

['TITEH_TIEL_1', 'TIELTEH_TIDA_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIDELA_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['HI1024H2021', 'HI1024H2012']

['TITEH_TIELDA_1', 'TITEH_TIDAA_1', 'TIDAATEH_TIEL_1', 'TIELA_1']

Scheduling staff edited 14 October at 04:32

['HI1024H2012', 'HI1024H2021']

['TITEH_TIDELA_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIELDA_1', 'TITEH_TIELA_1']

Scheduling staff edited 16 October at 04:32

['TIELA_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIDA_1', 'TITEH_TIEL_1', 'TIELA_1', 'TIDAA_1']

 
under
HT 2020 TIELA
Scheduling staff created event 29 May at 20:04
Scheduling staff edited 30 May at 04:43

['TIDAELA_1', 'TITEH_TIELA_1', 'TITEH_TIDAA_1', 'TITEH_TIELDA_1']

Scheduling staff edited 23 September at 16:57

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925Digital

['HI1024H2021', 'HI1024H2012']

['TITEH_TIELA_1', 'TITEH_TIELA_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIDA_1']

Scheduling staff edited 2 October at 04:34

['HI1024H2012', 'HI1024H2021']

['TITEH_TIEL_1', 'TIELTEH_TIDA_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIDELA_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['HI1024H2021', 'HI1024H2012']

['TITEH_TIELDA_1', 'TITEH_TIDAA_1', 'TIDAATEH_TIEL_1', 'TIELA_1']

Scheduling staff edited 14 October at 04:32

['HI1024H2012', 'HI1024H2021']

['TITEH_TIDELA_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIELDA_1', 'TITEH_TIELA_1']

Scheduling staff edited 16 October at 04:32

['TIELA_1', 'TIDAA_1', 'TITEH_TIDA_1', 'TITEH_TIEL_1', 'TIELA_1', 'TIDAA_1']

 
under
HT 2020 TIDAA
Scheduling staff created event 29 May at 20:04
Scheduling staff edited 17 August at 14:52

MånTisdag 212 september 2020 kl 13:00 - 15:00

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817

['TITEH_TIDAA_1', 'TITEH_TIDAA_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:36

['TITEH_TIDAA_1', 'TITEH_TIDAA_1']

Scheduling staff edited 15 September at 10:11

TisMåndag 221 september 2020 kl 135:00 - 157:00

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

Scheduling staff edited 2 October at 04:34

['TITEH_TIDAA_1', 'TITEH_TIDAA_1']

Scheduling staff edited 14 October at 04:32

['TITEH_TIDAA_1', 'TITEH_TIDAA_1']

 
Scheduling staff created event 11 September at 11:59
Scheduling staff edited 18 September at 04:53

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:37

['TIMEL_1', 'TITEH_1', 'CMEDT_1', 'TIMEL_1']

 
under
HT 2020 timel
Scheduling staff created event 11 September at 11:59
Scheduling staff edited 18 September at 04:53

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:37

['TIMEL_1', 'TITEH_1', 'CMEDT_1', 'TIMEL_1']

 
Scheduling staff created event 11 September at 11:59
Scheduling staff edited 18 September at 04:53

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:37

['TIMEL_1', 'TITEH_1', 'CMEDT_1', 'TIMEL_1']

 
under
HT 2020 timel
Scheduling staff created event 11 September at 11:59
Scheduling staff edited 18 September at 04:53

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:37

['TIMEL_1', 'TITEH_1', 'CMEDT_1', 'TIMEL_1']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:05
Scheduling staff edited 30 May at 04:43

['TIMELTEH_1', 'CMEDT_1', 'TITEHMEL_1']

Scheduling staff edited 8 September at 08:00

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817

['TITEHCMEDT_1', 'CMEDTTITEH_1', 'TIMEL_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:36

['HI1024H2034', 'HI1024H2043']

['CMEDT_1', 'TITEH_1', 'TIMEL_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 11 September at 10:39

Onsdag 9 december 2020 kl 135:00 - 157:00

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd47daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

[{'user_id': 'u1ejia7j2afez5', 'user_name': 'Jonas WillénLars Johan Anders Cajander', 'user_acronym': 'jwicajander'}]

Scheduling staff edited 18 September at 04:35

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['TIMEL_1', 'TITEH_1', 'CMEDT_1', 'TIMEL_1']

 
under
HT 2020 timel
Scheduling staff created event 29 May at 20:05
Scheduling staff edited 30 May at 04:43

['TIMELTEH_1', 'CMEDT_1', 'TITEHMEL_1']

Scheduling staff edited 8 September at 08:00

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817

['TITEHCMEDT_1', 'CMEDTTITEH_1', 'TIMEL_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:36

['HI1024H2034', 'HI1024H2043']

['CMEDT_1', 'TITEH_1', 'TIMEL_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 11 September at 10:39

Onsdag 9 december 2020 kl 135:00 - 157:00

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd47daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

[{'user_id': 'u1ejia7j2afez5', 'user_name': 'Jonas WillénLars Johan Anders Cajander', 'user_acronym': 'jwicajander'}]

Scheduling staff edited 18 September at 04:35

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['TIMEL_1', 'TITEH_1', 'CMEDT_1', 'TIMEL_1']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:05
Scheduling staff edited 30 May at 04:43

['TIMELTEH_1', 'CMEDT_1', 'TITEHMEL_1']

Scheduling staff edited 8 September at 08:20

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9Digital

['TITEHCMEDT_1', 'CMEDTTITEH_1', 'TIMEL_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:36

['HI1024H2034', 'HI1024H2043']

['CMEDT_1', 'TITEH_1', 'TIMEL_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 11 September at 10:39

Onsdag 9 december 2020 kl 103:00 - 125:00

Digital234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, 7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22, Digital, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

[{'user_id': 'u1ejia7j2afez5', 'user_name': 'Jonas WillénLars Johan Anders Cajander', 'user_acronym': 'jwicajander'}]

Scheduling staff edited 18 September at 04:35

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['TIMEL_1', 'TITEH_1', 'CMEDT_1', 'TIMEL_1']

 
under
HT 2020 timel
Scheduling staff created event 29 May at 20:05
Scheduling staff edited 30 May at 04:43

['TIMELTEH_1', 'CMEDT_1', 'TITEHMEL_1']

Scheduling staff edited 8 September at 08:20

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9Digital

['TITEHCMEDT_1', 'CMEDTTITEH_1', 'TIMEL_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:36

['HI1024H2034', 'HI1024H2043']

['CMEDT_1', 'TITEH_1', 'TIMEL_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 11 September at 10:39

Onsdag 9 december 2020 kl 103:00 - 125:00

Digital234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, 7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22, Digital, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

[{'user_id': 'u1ejia7j2afez5', 'user_name': 'Jonas WillénLars Johan Anders Cajander', 'user_acronym': 'jwicajander'}]

Scheduling staff edited 18 September at 04:35

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['TIMEL_1', 'TITEH_1', 'CMEDT_1', 'TIMEL_1']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:05
Scheduling staff edited 30 May at 04:43

['TIMELTEH_1', 'CMEDT_1', 'TITEHMEL_1']

Scheduling staff edited 8 September at 08:00

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, 7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

['TITEHCMEDT_1', 'CMEDTTITEH_1', 'TIMEL_1']

Scheduling staff edited 8 September at 08:30

TisFredag 14 december 2020 kl 105:00 - 127:00

Scheduling staff edited 11 September at 04:36

['HI1024H2034', 'HI1024H2043']

['CMEDT_1', 'TITEH_1', 'TIMEL_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 11 September at 10:09

[{'user_id': 'u1ejia7j2afez5', 'user_name': 'Jonas WillénLars Johan Anders Cajander', 'user_acronym': 'jwicajander'}]

Scheduling staff edited 18 September at 04:35

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['TIMEL_1', 'TITEH_1', 'CMEDT_1', 'TIMEL_1']

 
under
HT 2020 timel
Scheduling staff created event 29 May at 20:05
Scheduling staff edited 30 May at 04:43

['TIMELTEH_1', 'CMEDT_1', 'TITEHMEL_1']

Scheduling staff edited 8 September at 08:00

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, 7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

['TITEHCMEDT_1', 'CMEDTTITEH_1', 'TIMEL_1']

Scheduling staff edited 8 September at 08:30

TisFredag 14 december 2020 kl 105:00 - 127:00

Scheduling staff edited 11 September at 04:36

['HI1024H2034', 'HI1024H2043']

['CMEDT_1', 'TITEH_1', 'TIMEL_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 11 September at 10:09

[{'user_id': 'u1ejia7j2afez5', 'user_name': 'Jonas WillénLars Johan Anders Cajander', 'user_acronym': 'jwicajander'}]

Scheduling staff edited 18 September at 04:35

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['TIMEL_1', 'TITEH_1', 'CMEDT_1', 'TIMEL_1']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:05
Scheduling staff edited 30 May at 04:43

['TIMELTEH_1', 'CMEDT_1', 'TITEHMEL_1']

Scheduling staff edited 8 September at 08:30

Tisdag 1 december 2020 kl 108:00 - 102:00

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9Digital

['TITEHCMEDT_1', 'CMEDTTITEH_1', 'TIMEL_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:36

['HI1024H2034', 'HI1024H2043']

['CMEDT_1', 'TITEH_1', 'TIMEL_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 11 September at 10:09

[{'user_id': 'u1ejia7j2afez5', 'user_name': 'Jonas WillénLars Johan Anders Cajander', 'user_acronym': 'jwicajander'}]

Scheduling staff edited 18 September at 04:35

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['TIMEL_1', 'TITEH_1', 'CMEDT_1', 'TIMEL_1']

 
under
HT 2020 timel
Scheduling staff created event 29 May at 20:05
Scheduling staff edited 30 May at 04:43

['TIMELTEH_1', 'CMEDT_1', 'TITEHMEL_1']

Scheduling staff edited 8 September at 08:30

Tisdag 1 december 2020 kl 108:00 - 102:00

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9Digital

['TITEHCMEDT_1', 'CMEDTTITEH_1', 'TIMEL_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:36

['HI1024H2034', 'HI1024H2043']

['CMEDT_1', 'TITEH_1', 'TIMEL_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 11 September at 10:09

[{'user_id': 'u1ejia7j2afez5', 'user_name': 'Jonas WillénLars Johan Anders Cajander', 'user_acronym': 'jwicajander'}]

Scheduling staff edited 18 September at 04:35

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['TIMEL_1', 'TITEH_1', 'CMEDT_1', 'TIMEL_1']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:58
Scheduling staff edited 30 May at 04:58

['TIMELTEH_1', 'CMEDT_1', 'TITEHMEL_1']

Scheduling staff edited 8 September at 08:20

Måndag 23 november 2020 kl 1308:00 - 150:00

Digital

['TITEHCMEDT_1', 'CMEDTTITEH_1', 'TIMEL_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:43

['HI1024H2034', 'HI1024H2043']

['CMEDT_1', 'TITEH_1', 'TIMEL_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 11 September at 10:19

[{'user_id': 'u12afez5', 'user_name': 'Lars Johan Anders Cajander', 'user_acronym': 'cajander'}]

Scheduling staff edited 18 September at 04:41

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:34

['TIMEL_1', 'TITEH_1', 'CMEDT_1', 'TIMEL_1']

 
under
HT 2020 timel
Scheduling staff created event 29 May at 20:58
Scheduling staff edited 30 May at 04:58

['TIMELTEH_1', 'CMEDT_1', 'TITEHMEL_1']

Scheduling staff edited 8 September at 08:20

Måndag 23 november 2020 kl 1308:00 - 150:00

Digital

['TITEHCMEDT_1', 'CMEDTTITEH_1', 'TIMEL_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:43

['HI1024H2034', 'HI1024H2043']

['CMEDT_1', 'TITEH_1', 'TIMEL_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 11 September at 10:19

[{'user_id': 'u12afez5', 'user_name': 'Lars Johan Anders Cajander', 'user_acronym': 'cajander'}]

Scheduling staff edited 18 September at 04:41

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:34

['TIMEL_1', 'TITEH_1', 'CMEDT_1', 'TIMEL_1']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:05
Scheduling staff edited 30 May at 04:43

['TIMELTEH_1', 'CMEDT_1', 'TITEHMEL_1']

Scheduling staff edited 8 September at 08:20

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9Digital

['TITEHCMEDT_1', 'CMEDTTITEH_1', 'TIMEL_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:36

['HI1024H2034', 'HI1024H2043']

['CMEDT_1', 'TITEH_1', 'TIMEL_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 11 September at 10:09

[{'user_id': 'u1ejia7j2afez5', 'user_name': 'Jonas WillénLars Johan Anders Cajander', 'user_acronym': 'jwicajander'}]

Scheduling staff edited 18 September at 04:35

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['TIMEL_1', 'TITEH_1', 'CMEDT_1', 'TIMEL_1']

 
under
HT 2020 timel
Scheduling staff created event 29 May at 20:05
Scheduling staff edited 30 May at 04:43

['TIMELTEH_1', 'CMEDT_1', 'TITEHMEL_1']

Scheduling staff edited 8 September at 08:20

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9Digital

['TITEHCMEDT_1', 'CMEDTTITEH_1', 'TIMEL_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:36

['HI1024H2034', 'HI1024H2043']

['CMEDT_1', 'TITEH_1', 'TIMEL_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 11 September at 10:09

[{'user_id': 'u1ejia7j2afez5', 'user_name': 'Jonas WillénLars Johan Anders Cajander', 'user_acronym': 'jwicajander'}]

Scheduling staff edited 18 September at 04:35

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['TIMEL_1', 'TITEH_1', 'CMEDT_1', 'TIMEL_1']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:58
Scheduling staff edited 30 May at 04:58

['TIMELTEH_1', 'CMEDT_1', 'TITEHMEL_1']

Scheduling staff edited 8 September at 08:00

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, 7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

['TITEHCMEDT_1', 'CMEDTTITEH_1', 'TIMEL_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:43

['HI1024H2034', 'HI1024H2043']

['CMEDT_1', 'TITEH_1', 'TIMEL_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 18 September at 04:41

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

 
under
HT 2020 timel
Scheduling staff created event 29 May at 20:58
Scheduling staff edited 30 May at 04:58

['TIMELTEH_1', 'CMEDT_1', 'TITEHMEL_1']

Scheduling staff edited 8 September at 08:00

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, 7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

['TITEHCMEDT_1', 'CMEDTTITEH_1', 'TIMEL_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:43

['HI1024H2034', 'HI1024H2043']

['CMEDT_1', 'TITEH_1', 'TIMEL_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 18 September at 04:41

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:05
Scheduling staff edited 30 May at 04:43

['TIMELTEH_1', 'CMEDT_1', 'TITEHMEL_1']

Scheduling staff edited 8 September at 08:00

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817

['TITEHCMEDT_1', 'CMEDTTITEH_1', 'TIMEL_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:36

['HI1024H2034', 'HI1024H2043']

['CMEDT_1', 'TITEH_1', 'TIMEL_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 11 September at 10:09

[{'user_id': 'u1ejia7j2afez5', 'user_name': 'Jonas WillénLars Johan Anders Cajander', 'user_acronym': 'jwicajander'}]

Scheduling staff edited 18 September at 04:35

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['TIMEL_1', 'TITEH_1', 'CMEDT_1', 'TIMEL_1']

 
under
HT 2020 timel
Scheduling staff created event 29 May at 20:05
Scheduling staff edited 30 May at 04:43

['TIMELTEH_1', 'CMEDT_1', 'TITEHMEL_1']

Scheduling staff edited 8 September at 08:00

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817

['TITEHCMEDT_1', 'CMEDTTITEH_1', 'TIMEL_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:36

['HI1024H2034', 'HI1024H2043']

['CMEDT_1', 'TITEH_1', 'TIMEL_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 11 September at 10:09

[{'user_id': 'u1ejia7j2afez5', 'user_name': 'Jonas WillénLars Johan Anders Cajander', 'user_acronym': 'jwicajander'}]

Scheduling staff edited 18 September at 04:35

['HI1024H2043', 'HI1024H2034']

['TITEHMEL_1', 'TIMELTEH_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['TIMEL_1', 'TITEH_1', 'CMEDT_1', 'TIMEL_1']

 
August 2020
under
HT 2020 TIDAA
Scheduling staff created event 29 May at 20:04
Scheduling staff edited 18 August at 13:32

d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f6681234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

['TITEH_TIDAA_1', 'TITEH_TIDAA_1']

Scheduling staff edited 27 August at 10:56

FreTorsdag 98 oktober 2020 kl 13:00 - 15:00

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd40965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

Scheduling staff edited 27 August at 13:41

TorsFredag 89 oktober 2020 kl 13:00 - 15:00

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

Scheduling staff edited 11 September at 04:36

['TITEH_TIDAA_1', 'TITEH_TIDAA_1']

 
under
HT 2020 TIELA
Scheduling staff created event 29 May at 20:04
Scheduling staff edited 17 August at 14:22

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817

['TITEH_TIELA_1', 'TITEH_TIELA_1']

Scheduling staff edited 21 August at 04:34

['TITEH_TIELA_1', 'TITEH_TIELA_1']

Scheduling staff edited 25 August at 09:55

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

Scheduling staff edited 11 September at 04:36

['TITEH_TIELA_1', 'TITEH_TIELA_1']

 
under
HT 2020 TIELA
Scheduling staff created event 29 May at 20:04
Scheduling staff edited 17 August at 14:22

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817

['TITEH_TIELA_1', 'TITEH_TIELA_1']

Scheduling staff edited 21 August at 04:34

['TITEH_TIELA_1', 'TITEH_TIELA_1']

Scheduling staff edited 25 August at 09:45

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f6681d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

Scheduling staff edited 11 September at 04:36

['TITEH_TIELA_1', 'TITEH_TIELA_1']

 
Feedback News