Data

Hej och välkomna till årets kursomgång.

Förhoppningsvis har du innan denna kurs avslutat introkursen HF0010. Annars kan du läsa igenom föreläsningarna för att se att du kan grunderna.

Läs först igenom Kurs-PM v2(ny version pga ny inlämningsrutin för laboration 3). Om du undrar något om formalia under kursen titta då alltid först i kurs-PM. Gamla Kurs-PM.

Planering

Föreläsning 1 - Intro
Föreläsning 2 - Uttryck, If
Föreläsning 3 - Loopar, Typer
Föreläsning 4 - Arrayer, Slump
Föreläsning 5 - Funktioner
Föreläsning 6 - Repetition
Föreläsning 7 - Pekare
Föreläsning 8 - Strängar
Föreläsning 9 - Struct
Föreläsning 10 - Input/Output
Föreläsning 11 - Stora program, Examination

Tutorials (Handledning i schemat)

Vecka 37 och v38 träffas vi i mindre grupper för att arbeta mera interaktivt tillsammans. Du skall inte gå på alla tillfällen utan varje deltagare går på totalt 3 tillfällen enligt sin grupptillhörighet. Grupptillhörigheten avgörs av första bokstaven i efternamnet enligt:

Grupp 1: A-H, Grupp 2: I-N, Grupp: 3: O-Ö

V37 Måndag V37 Onsdag V38 Fredag
8-10 grupp 1 8-10 grupp 1 8-10 grupp 1
10-12 grupp 2 10-12 grupp 2 10-12 grupp 2
13-15 grupp 3 13-15 grupp 3 13-15 grupp 3

Det är väldigt viktigt att du går på din tid. Behöver du byta tid måste du först hitta någon att byta med och sedan berätta för mig att ni tänker byta.

Tutorial1
Tutorial2 tandsticksspelet
Tutorial3 grupp1 grupp2 grupp3

Examination

TEN1

Instuderingsfrågor

Exempeltenta

TEN1_151028

TEN1_160107

TEN2

Exempeltenta1 uppg1 uppg2 uppg3 uppg4
Exempeltenta2

HI1024TEN2_151030 uppg1 uppg2 uppg3 uppg4

HI1024TEN2_160109 uppg1 uppg2 uppg3 uppg4

LAB1

Laboration1
Laboration2
Laboration3 OBS ändrade inlämningsrutiner!
Ska nu lämnas in via: https://maceo.sth.kth.se för plagiatkontroll. OBS att det är källkoden (filen som sluta på .c) som skall lämnas in. Programmet ska skrivas i en enda fil. Filnamnet får ej innehålla mellanslag. Det är mycket viktigt att ni jobbar självständigt och inte diskuterar koden eller ens visar koden för varandra. Alla frågor angående er kod skall ställas till läraren och inte till kurskamrater eller assistenter. Vill ni diskutera med varandra gör det utifrån exempelkod från föreläsningen eller som ni själva skapar. Detta är kursens viktigaste examination.

Sista redovisningstillfället är 23-24 mars!

Feedback News