Data

Sista channsen att redovisa LAB1 denna termin för data blir måndag den 13 mars. Boka tid utanför min korridor på plan 6. Tider finns mellan 13-15. Boka senast kl 15.00 den 10 mars. Glöm inte heller att skicka in källkoden för plagiatkontroll senast kl 15.00 den 12 mars. Obs om man inte blir klar vid detta tillfälle får man göra om momentet nästa läsår.

mvh

Nicklas

Hej och välkomna till årets kursomgång.

Förhoppningsvis har du innan denna kurs avslutat introkursen HF0010. Annars kan du läsa igenom föreläsningarna för att se att du kan grunderna.

Läs först igenom Kurs-PMV2 (förra versionen: Kurs-PM). Om du undrar något om formalia under kursen titta då alltid först i kurs-PM.

Planering

Föreläsning 1 - Intro
Föreläsning 2 - Uttryck, if
Föreläsning 3 - Loopar, datatyper
Föreläsning 4 - Problemlösning VeckodagV2.c
Föreläsning 5 - Switch, break, problemlösning Miniraknare
Föreläsning 6 - Array, slump
Föreläsning 7 - Funktioner
Föreläsning 8 - Uppdelning med funktioner extra material: fördjupningmed svar uppdelning: frekvens.c
Föreläsning 9 - Repetition
Föreläsning 10 - Pekare extra material: fördjupning
Föreläsning 11 - Strängar
Föreläsning 12 - Struct
Föreläsning 13 - Input/Output
Föreläsning 14 - Stora program
sankaSkepp.c

Examination

LAB1

Laboration1

Laboration2

Laboration3 OBS nytt! Anders gjorde en sista i minuten ändring på labben. När jag tog den slank anders förslag på arbetsordning med. Den som vill får gärna använda den men här kommer mitt förslag på arbetsordning:

Arbetsordning

Laboration 3 ska lämnas in via: https://maceo.sth.kth.se för plagiatkontroll. OBS att det är källkoden (filen som sluta på .c) som skall lämnas in. Programmet ska skrivas i en enda fil. Filnamnet får ej innehålla mellanslag. Det är mycket viktigt att ni jobbar självständigt och inte diskuterar koden eller ens visar koden för varandra. Alla frågor angående er kod skall ställas till läraren och inte till kurskamrater eller assistenter. Vill ni diskutera med varandra gör det utifrån exempelkod från föreläsningen eller som ni själva skapar. Detta är kursens viktigaste examination.

TEN1

Instuderingsfrågor - på tentan kommer liknande frågor och någon eller några kod-frågor

HI1024TEN1_161016

HI1024TEN1_161221

TEN2

OBS! att alla måste ha med sig bärbar dator till tentamen detta år. Tentan skrivs på egen dator med nätverksingång.

Observera att tidigare år har man fått ha med egna anteckningar. Det får man inte detta år.

Exempeltenta1 uppg1 uppg2 uppg3 uppg4
Exempeltenta2

Se tidigare år för fler tentaexempel.

HI1024TEN2_161028 Betygsgränser:0-6 F, 7 Fx, 8-9 E, 10-11 D, 12-13 C, 14-15 B, 16-19 A

HI1024TEN2_161222 Lösningar

Feedback News