Show version

Version created by Peter Steiner 2011-09-06 17:45

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Dokument föreläsningar, laborationer, informationsblad ...

Denna sida ska innehålla dokument som föreläsningar, labbar, informationsblad, etc... inom C programmering grundkurs 8p.
Sidan kommer uppdateras kontinuerligt.

Loggar ni in med kth.se konto har ni även tillgång till en diskussionssida! 

Material från:
Johnny Panrike
Nicklas Brandefelt 
Peter Steiner 

Informationsblad:

Integritet_Etik_Professionalism

Instruktioner programmering skolans datorer
Rättelse: I en passage saknas ett backslash "\", det ska vara C:\ i en path-sättning, det står nu bara C:. Tänk på detta.

Emacs anteckningar

Virtual box setup Föreläsning

Planering:

PlaneringDel1

Laborationer:

Moss: http://moss.sth.kth.se/       (Sidan för att ladda upp labbar)

L1: Laboration1

Komplettering till laboration 1: Ni behöver inte i första uppgiften längre se till att inte två kort kommer upp samma gång, vi släpper det. /J

Vi släpper även kravet att värdet av Ess ska anpassas till det som är mest fördelaktigt för spelaren, börja med att alltid låta Ess vara 1, i mån av tid, ta in det här med att Essets värde kan variera.

Föreläsningar:
Johnny Panrike (från kursen förra året.)

F1: FL1_Komma_Igang_IO_uttryck_sekvens

F2: FL2_Variabler_Villkor_selektion

F3: FL3_for_do_while_iteration_slump_div_mod

F4: 

Nicklas Brandefelt

F1: F1-EttEnkeltProgramF1 Allmän info

F2: F2

F3: F3

F4: F4 funktioner   Kod från frl med Medicinteknik: F4kod.c

F5: 

2011-09-01 Peter Steiner

Feedback News