HT 2012

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

Tutorial 3: Tre program skapade på tutorial 3: Ex1 Ex2 Ex3

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

Här är materialet från introduktionskursen, det finns genomgång om hur NewTinyDebian fungerar och det behöver troligen alla känna till. Det är mycket viktigt att ni arbetar i en delad mapp och aldrig stänger av NewTinyDebian utom med avstängningsknappen i menyn som har en fågel på sig, om man stänger av NewTinyDebian genom VirtualBox så kan den gå sönder, då får man importera NewTinyDebian på nytt. FL1.pdf FL2.pdf Ovningar.pdfemacsanteckningar.pdf Ni kommer absolut att behöva arbetat i den virtuella miljön (alltså med VirtualBox och NewTinyDebian), tentorna kommer att förutsätta detta.

Exempelprogram till F2: operatorertilldelningprioritet.c kodblockochif.c meromvillkor.c

Laboration del 1: LAB1:Del - OBS: Denna uppgift ska lösas självständigt och ett speciellt verktyg kommer att användas för att jämföra inlämnade lösningar så att de säkert är självständigt lösta. Man får ALDRIG kopiera en anna students programkod! För att redovisning ska kunna ske måste programmet först vara inlämnat på moss.sth.kth.se. Boka er tid på listor hos Johnny.

Laboration del 2: LAB1:Del2Redovisning v38
Förtydligande: Arrays ska användas på ett korrekt och effektivt sätt med for-loopar.

inmatningsproblemet.pdf Integritet_Etik_Professionalism.pdf

(Obs: i Integritetsdokumentet står det att vi ska redovisa på skolans datorer, det är fel, det gällde förra året. Bortse från det.) Till er som går om kursen och går i 2:an, redovisa inte laboration 1 och 2, för er räcker det med laboration 3 - 1:an och 2:an är alldeles för enkla för att det ska vara meningsfullt.

Nedanstående dokument, laboration 3 och hemtentan är kärnan i hela kursen, klarar ni det så kommer teoretiska tentan och KS att vara mycket lätta att klara av.
Stor övning inför laboration 3: StorOvning.pdf lasochskrivfil.c
Laboration 3: SistaLaborationen.pdf

Förslag på arbetsordning för storövning(tips):ArbetsordningStorövning

Hemtentamen:HemtentaIII.pdf (uppdaterad med mer ledningar och förtydliganden). Ytterligare ett förtydligande, med en bild:fortydligande_hemtentan.pdf . Filer som hör till: dynmathfunc_files.zip install_du_files.zip sdl_demo_files.zip

Väsentlig hjälp med hemtentan: display_start.zip. Här har jag satt ihop alla komponenter till hemtentan så att ni slipper fundera så mycket över makefiler och hur man tråcklar ihop programmet, ladda ner och packa upp, här har ni en startpunkt, härifrån behöver ni bara arbeta med display.c och kan lösa hela hemtentan genom att arbeta med den. Man bygger programmet med make och makefilen, plus dokumentation, med en walkthrough i en fil som heter screenshot, finns i detta paket. Detta bör sätta alla på rätt spår.

Föreläsning 6: FL_6.pdf adresser1.c find_largest.c  pointer_arith.c  rowmajor.c  swap.c

Föreläsning 7: FL_7_Strangar.pdf  count_spaces.c  demostrcatstrcpystrlen.c  egenstrcat.c  strcmpdemo.c  strarray.c  sorteringstrarray.c  strarraykommradarg.c

Föreläsning 8: FL_8_Structar.pdf  database.c  database_corrected.c (Inmatningen fungerar i database_corrected.c)

Föreläsning 9: FL_9_Preprocessor_and_large_programs.pdf  spionprogrammet.zip

Föreläsning 10: FL_10_In_och_utmatning.pdf  createfile.c  readfile.c  testablockinmatning.c  testablockutmatning.c  readfile_corrected.c  newtextfile.txt 

Det finns ganska många moment att hålla reda på i examinationen i denna kurs, vi ger här ett dokument som sammanfattar och förtydligar allting: examination_fortydligande.pdf

Sista tutorialschemat: sistatutschemat.pdf

Här kommer också allt som ni behöver tänka på för att klara kursen samlat i ett dokument: NyheterExaminationsFormochResurser.pdf

Nu finns NewTinyDebian för nedladdning här: https://kth.box.com/s/mfom9xei17u92o3084ph

Feedback News