HT 2012

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

Tutorial 3: Tre program skapade på tutorial 3: Ex1 Ex2 Ex3

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

Här är materialet från introduktionskursen, det finns genomgång om hur NewTinyDebian fungerar och det behöver troligen alla känna till. Det är mycket viktigt att ni arbetar i en delad mapp och aldrig stänger av NewTinyDebian utom med avstängningsknappen i menyn som har en fågel på sig, om man stänger av NewTinyDebian genom VirtualBox så kan den gå sönder, då får man importera NewTinyDebian på nytt. FL1.pdf FL2.pdf Ovningar.pdfemacsanteckningar.pdf Ni kommer absolut att behöva arbetat i den virtuella miljön (alltså med VirtualBox och NewTinyDebian), tentorna kommer att förutsätta detta.

Exempelprogram till F2: operatorertilldelningprioritet.c kodblockochif.c meromvillkor.c

Laboration del 1: LAB1:Del - OBS: Denna uppgift ska lösas självständigt och ett speciellt verktyg kommer att användas för att jämföra inlämnade lösningar så att de säkert är självständigt lösta. Man får ALDRIG kopiera en anna students programkod! För att redovisning ska kunna ske måste programmet först vara inlämnat på moss.sth.kth.se. Boka er tid på listor hos Johnny.

Laboration del 2: LAB1:Del2Redovisning v38
Förtydligande: Arrays ska användas på ett korrekt och effektivt sätt med for-loopar.

inmatningsproblemet.pdf Integritet_Etik_Professionalism.pdf

(Obs: i Integritetsdokumentet står det att vi ska redovisa på skolans datorer, det är fel, det gällde förra året. Bortse från det.) Till er som går om kursen och går i 2:an, redovisa inte laboration 1 och 2, för er räcker det med laboration 3 - 1:an och 2:an är alldeles för enkla för att det ska vara meningsfullt.

Nedanstående dokument, laboration 3 och hemtentan är kärnan i hela kursen, klarar ni det så kommer teoretiska tentan och KS att vara mycket lätta att klara av.
Stor övning inför laboration 3: StorOvning.pdf lasochskrivfil.c
Laboration 3: SistaLaborationen.pdf

Förslag på arbetsordning för storövning(tips):ArbetsordningStorövning

Hemtentamen:HemtentaIII.pdf (uppdaterad med mer ledningar och förtydliganden). Ytterligare ett förtydligande, med en bild:fortydligande_hemtentan.pdf . Filer som hör till: dynmathfunc_files.zip install_du_files.zip sdl_demo_files.zip

Väsentlig hjälp med hemtentan: display_start.zip. Här har jag satt ihop alla komponenter till hemtentan så att ni slipper fundera så mycket över makefiler och hur man tråcklar ihop programmet, ladda ner och packa upp, här har ni en startpunkt, härifrån behöver ni bara arbeta med display.c och kan lösa hela hemtentan genom att arbeta med den. Man bygger programmet med make och makefilen, plus dokumentation, med en walkthrough i en fil som heter screenshot, finns i detta paket. Detta bör sätta alla på rätt spår.

Föreläsning 6: FL_6.pdf adresser1.c find_largest.c  pointer_arith.c  rowmajor.c  swap.c

Föreläsning 7: FL_7_Strangar.pdf  count_spaces.c  demostrcatstrcpystrlen.c  egenstrcat.c  strcmpdemo.c  strarray.c  sorteringstrarray.c  strarraykommradarg.c

Föreläsning 8: FL_8_Structar.pdf  database.c  database_corrected.c (Inmatningen fungerar i database_corrected.c)

Föreläsning 9: FL_9_Preprocessor_and_large_programs.pdf  spionprogrammet.zip

Föreläsning 10: FL_10_In_och_utmatning.pdf  createfile.c  readfile.c  testablockinmatning.c  testablockutmatning.c  readfile_corrected.c  newtextfile.txt 

Det finns ganska många moment att hålla reda på i examinationen i denna kurs, vi ger här ett dokument som sammanfattar och förtydligar allting: examination_fortydligande.pdf

Sista tutorialschemat: sistatutschemat.pdf

Här kommer också allt som ni behöver tänka på för att klara kursen samlat i ett dokument: NyheterExaminationsFormochResurser.pdf

Nu finns NewTinyDebian för nedladdning här: https://kth.box.com/s/mfom9xei17u92o3084ph

Teacher Nicklas Brandefelt created page 14 August 2012

Teacher Nicklas Brandefelt changed the permissions 14 August 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Nicklas Brandefelt edited 21 August 2012

Här kommer så småningom all information som behövs för att klara programmeringskursen att publiceras, håll koll. Observera att du även behöver kopiera innehållet från en DVD-skiva, denna tillhandahålls vid mötena i kursen.

Planering del 1 Nicklas¶

Föreläsning 1, Info¶

Föreläsning 2¶

Föreläsning 3¶

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.¶

Föreläsning 4¶

Föreläsning 5¶Nicklas Brandefelt edited 27 August 2012

Här kommer så småningom all information som behövs för att klara programmeringskursen att publiceras, håll koll. Observera att du även behöver kopiera innehållet från en DVD-skiva, denna tillhandahålls vid mötena i kursen.

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

commented 27 August 2012

c boken ;

http://it.scribd.com/doc/39933932/C-Programming-a-Modern-Approach-2nd-Edition-K-N-King

Max Berkenstam removed his/her comment
Johnny Panrike edited 27 August 2012

Här kommer så småningom all information som behövs för att klara programmeringskursen att publiceras, håll koll. Observera att du även behöver kopiera innehållet från en DVD-skiva, denna tillhandahålls vid mötena i kursen.

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

Här är materialet från introduktionskursen, det finns genomgång om hur NewTinyDebian fungerar och det behöver troligen alla känna till. Det är mycket viktigt att ni arbetar i en delad mapp och aldrig stänger av NewTinyDebian utom med avstängningsknappen i menyn som har en fågel på sig, om man stänger av NewTinyDebian genom VirtualBox så kan den gå sönder, då får man importera NewTinyDebian på nytt. FL1.pdf FL2.pdf Ovningar.pdfemacsanteckningar.pdf Ni kommer absolut att behöva arbetat i den virtuella miljön (alltså med VirtualBox och NewTinyDebian), tentorna kommer att förutsätta detta.¶

Johnny Panrike edited 29 August 2012

Här kommer så småningom all information som behövs för att klara programmeringskursen att publiceras, håll koll. Observera att du även behöver kopiera innehållet från en DVD-skiva, denna tillhandahålls vid mötena i kursen.

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

Här är materialet från introduktionskursen, det finns genomgång om hur NewTinyDebian fungerar och det behöver troligen alla känna till. Det är mycket viktigt att ni arbetar i en delad mapp och aldrig stänger av NewTinyDebian utom med avstängningsknappen i menyn som har en fågel på sig, om man stänger av NewTinyDebian genom VirtualBox så kan den gå sönder, då får man importera NewTinyDebian på nytt. FL1.pdf FL2.pdf Ovningar.pdfemacsanteckningar.pdf Ni kommer absolut att behöva arbetat i den virtuella miljön (alltså med VirtualBox och NewTinyDebian), tentorna kommer att förutsätta detta.

Exempelprogram till F2: operatorertilldelningprioritet.c kodblockochif.c meromvillkor.c

Schema för nästa veckas tutorials, information om laborationsredovisningar samt räknestugor: tutschemaochlabbred.pdf¶

Nicklas Brandefelt edited 31 August 2012

Här kommer så småningom all information som behövs för att klara programmeringskursen att publiceras, håll koll. Observera att du även behöver kopiera innehållet från en DVD-skiva, denna tillhandahålls vid mötena i kursen.

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

Här är materialet från introduktionskursen, det finns genomgång om hur NewTinyDebian fungerar och det behöver troligen alla känna till. Det är mycket viktigt att ni arbetar i en delad mapp och aldrig stänger av NewTinyDebian utom med avstängningsknappen i menyn som har en fågel på sig, om man stänger av NewTinyDebian genom VirtualBox så kan den gå sönder, då får man importera NewTinyDebian på nytt. FL1.pdf FL2.pdf Ovningar.pdfemacsanteckningar.pdf Ni kommer absolut att behöva arbetat i den virtuella miljön (alltså med VirtualBox och NewTinyDebian), tentorna kommer att förutsätta detta.

Exempelprogram till F2: operatorertilldelningprioritet.c kodblockochif.c meromvillkor.c

Schema för nästa veckas tutorials, information om laborationsredovisningar samt räknestugor: tutschemaochlabbred.pdf

Laboration del 1: LAB1:Del1¶

Nicklas Brandefelt edited 31 August 2012

Här kommer så småningom all information som behövs för att klara programmeringskursen att publiceras, håll koll. Observera att du även behöver kopiera innehållet från en DVD-skiva, denna tillhandahålls vid mötena i kursen.

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

Här är materialet från introduktionskursen, det finns genomgång om hur NewTinyDebian fungerar och det behöver troligen alla känna till. Det är mycket viktigt att ni arbetar i en delad mapp och aldrig stänger av NewTinyDebian utom med avstängningsknappen i menyn som har en fågel på sig, om man stänger av NewTinyDebian genom VirtualBox så kan den gå sönder, då får man importera NewTinyDebian på nytt. FL1.pdf FL2.pdf Ovningar.pdfemacsanteckningar.pdf Ni kommer absolut att behöva arbetat i den virtuella miljön (alltså med VirtualBox och NewTinyDebian), tentorna kommer att förutsätta detta.

Exempelprogram till F2: operatorertilldelningprioritet.c kodblockochif.c meromvillkor.c

Schema för nästa veckas tutorials, information om laborationsredovisningar samt räknestugor: tutschemaochlabbred.pdf

Laboration del 1: LAB1:Del1 -Boka er tid på listor hos Johnny!

Johnny Panrike edited 31 August 2012

Här kommer så småningom all information som behövs för att klara programmeringskursen att publiceras, håll koll. Observera att du även behöver kopiera innehållet från en DVD-skiva, denna tillhandahålls vid mötena i kursen.

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

Här är materialet från introduktionskursen, det finns genomgång om hur NewTinyDebian fungerar och det behöver troligen alla känna till. Det är mycket viktigt att ni arbetar i en delad mapp och aldrig stänger av NewTinyDebian utom med avstängningsknappen i menyn som har en fågel på sig, om man stänger av NewTinyDebian genom VirtualBox så kan den gå sönder, då får man importera NewTinyDebian på nytt. FL1.pdf FL2.pdf Ovningar.pdfemacsanteckningar.pdf Ni kommer absolut att behöva arbetat i den virtuella miljön (alltså med VirtualBox och NewTinyDebian), tentorna kommer att förutsätta detta.

Exempelprogram till F2: operatorertilldelningprioritet.c kodblockochif.c meromvillkor.c

Schema för nästa veckas tutorials, information om laborationsredovisningar samt räknestugor: tutschemaochlabbred.pdf

Laboration del 1: LAB1:Del -Boka er tid på listor hos Johnny! OBS: Denna uppgift ska lösas självständigt och ett speciellt verktyg kommer att användas för att jämföra inlämnade lösningar så att de säkert är självständigt lösta. Man får ALDRIG kopiera en anna students programkod! För att redovisning ska kunna ske måste programmet först vara inlämnat på moss.sth.kth.se. Boka er tid på listor hos Johnny.¶

inmatningsproblemet.pdf Integritet_Etik_Professionalism.pdf

Johnny Panrike edited 3 September 2012

Här kommer så småningom all information som behövs för att klara programmeringskursen att publiceras, håll koll. Observera att du även behöver kopiera innehållet från en DVD-skiva, denna tillhandahålls vid mötena i kursen.

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

Här är materialet från introduktionskursen, det finns genomgång om hur NewTinyDebian fungerar och det behöver troligen alla känna till. Det är mycket viktigt att ni arbetar i en delad mapp och aldrig stänger av NewTinyDebian utom med avstängningsknappen i menyn som har en fågel på sig, om man stänger av NewTinyDebian genom VirtualBox så kan den gå sönder, då får man importera NewTinyDebian på nytt. FL1.pdf FL2.pdf Ovningar.pdfemacsanteckningar.pdf Ni kommer absolut att behöva arbetat i den virtuella miljön (alltså med VirtualBox och NewTinyDebian), tentorna kommer att förutsätta detta.

Exempelprogram till F2: operatorertilldelningprioritet.c kodblockochif.c meromvillkor.c

Schema för nästa veckas tutorials, information om laborationsredovisningar samt räknestugor: tutschemaochlabbred.pdf

Laboration del 1: LAB1:Del - OBS: Denna uppgift ska lösas självständigt och ett speciellt verktyg kommer att användas för att jämföra inlämnade lösningar så att de säkert är självständigt lösta. Man får ALDRIG kopiera en anna students programkod! För att redovisning ska kunna ske måste programmet först vara inlämnat på moss.sth.kth.se. Boka er tid på listor hos Johnny.

inmatningsproblemet.pdf Integritet_Etik_Professionalism.pdf

Till er som går om kursen och går i 2:an, redovisa inte laboration 1 och 2, för er räcker det med laboration 3 - 1:an och 2:an är alldeles för enkla för att det ska vara meningsfullt.¶

Nicklas Brandefelt edited 5 September 2012

Här kommer så småningom all information som behövs för att klara programmeringskursen att publiceras, håll koll. Observera att du även behöver kopiera innehållet från en DVD-skiva, denna tillhandahålls vid mötena i kursen.

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

Här är materialet från introduktionskursen, det finns genomgång om hur NewTinyDebian fungerar och det behöver troligen alla känna till. Det är mycket viktigt att ni arbetar i en delad mapp och aldrig stänger av NewTinyDebian utom med avstängningsknappen i menyn som har en fågel på sig, om man stänger av NewTinyDebian genom VirtualBox så kan den gå sönder, då får man importera NewTinyDebian på nytt. FL1.pdf FL2.pdf Ovningar.pdfemacsanteckningar.pdf Ni kommer absolut att behöva arbetat i den virtuella miljön (alltså med VirtualBox och NewTinyDebian), tentorna kommer att förutsätta detta.

Exempelprogram till F2: operatorertilldelningprioritet.c kodblockochif.c meromvillkor.c

Schema för nästa veckas tutorials, information om laborationsredovisningar samt räknestugor: tutschemaochlabbred.pdf

Laboration del 1: LAB1:Del - OBS: Denna uppgift ska lösas självständigt och ett speciellt verktyg kommer att användas för att jämföra inlämnade lösningar så att de säkert är självständigt lösta. Man får ALDRIG kopiera en anna students programkod! För att redovisning ska kunna ske måste programmet först vara inlämnat på moss.sth.kth.se. Boka er tid på listor hos Johnny.

Laboration del 2:LAB1:Del2 Redovisning v38¶

inmatningsproblemet.pdf Integritet_Etik_Professionalism.pdf

Till er som går om kursen och går i 2:an, redovisa inte laboration 1 och 2, för er räcker det med laboration 3 - 1:an och 2:an är alldeles för enkla för att det ska vara meningsfullt.

Nicklas Brandefelt edited 10 September 2012

Här kommer så småningom all information som behövs för att klara programmeringskursen att publiceras, håll koll. Observera att du även behöver kopiera innehållet från en DVD-skiva, denna tillhandahålls vid mötena i kursen.

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

Här är materialet från introduktionskursen, det finns genomgång om hur NewTinyDebian fungerar och det behöver troligen alla känna till. Det är mycket viktigt att ni arbetar i en delad mapp och aldrig stänger av NewTinyDebian utom med avstängningsknappen i menyn som har en fågel på sig, om man stänger av NewTinyDebian genom VirtualBox så kan den gå sönder, då får man importera NewTinyDebian på nytt. FL1.pdf FL2.pdf Ovningar.pdfemacsanteckningar.pdf Ni kommer absolut att behöva arbetat i den virtuella miljön (alltså med VirtualBox och NewTinyDebian), tentorna kommer att förutsätta detta.

Exempelprogram till F2: operatorertilldelningprioritet.c kodblockochif.c meromvillkor.c

Schema för nästa veckas tutorials, information om laborationsredovisningar samt räknestugor: tutschemaochlabbred.pdf

Laboration del 1: LAB1:Del - OBS: Denna uppgift ska lösas självständigt och ett speciellt verktyg kommer att användas för att jämföra inlämnade lösningar så att de säkert är självständigt lösta. Man får ALDRIG kopiera en anna students programkod! För att redovisning ska kunna ske måste programmet först vara inlämnat på moss.sth.kth.se. Boka er tid på listor hos Johnny.

Laboration del 2: LAB1:Del2 Redovisning v38Förtydligande: Arrays ska användas på ett korrekt och effektivt sätt med for-loopar.

inmatningsproblemet.pdf Integritet_Etik_Professionalism.pdf

(Obs: i Integritetsdokumentet står det att vi ska redovisa på skolans datorer, det är fel, det gällde förra året. Bortse från det.) Till er som går om kursen och går i 2:an, redovisa inte laboration 1 och 2, för er räcker det med laboration 3 - 1:an och 2:an är alldeles för enkla för att det ska vara meningsfullt.

Nedanstående dokument, laboration 3 och hemtentan är kärnan i hela kursen, klarar ni det så kommer teoretiska tentan och KS att vara mycket lätta att klara av.Stor övning inför laboration 3: StorOvning.pdf lasochskrivfil.cLaboration 3: SistaLaborationen.pdfHemtentamen: Hemtentan.pdf dynmathfunc_files.zip install_du_files.zip sdl_demo_files.zip

Föreläsning 6: FL_6.pdf adresser1.c find_largest.c  pointer_arith.c  rowmajor.c  swap.c

Föreläsning 7: FL_7_Strangar.pdf  count_spaces.c  demostrcatstrcpystrlen.c  egenstrcat.c  strcmpdemo.c  strarray.c  sorteringstrarray.c  strarraykommradarg.c

Föreläsning 8: FL_8_Structar.pdf  database.c  

Föreläsning 9: FL_9_Preprocessor_and_large_programs.pdf  spionprogrammet.zip

Föreläsning 10: FL_10_In_och_utmatning.pdf  createfile.c  readfile.c  testablockinmatning.c  testablockutmatning.c  readfile_corrected.c  newtextfile.txt 

Det finns ganska många moment att hålla reda på i examinationen i denna kurs, vi ger här ett dokument som sammanfattar och förtydligar allting: examination_fortydligande.pdf

commented 12 September 2012

Hej, när är det vi börjar i morgon , Vi som går elektro? 

på social står det 13 på time edit står det 08. 

Nicklas Brandefelt edited 13 September 2012

Här kommer så småningom all information som behövs för att klara programmeringskursen att publiceras, håll koll. Observera att du även behöver kopiera innehållet från en DVD-skiva, denna tillhandahålls vid mötena i kursen.

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

Här är materialet från introduktionskursen, det finns genomgång om hur NewTinyDebian fungerar och det behöver troligen alla känna till. Det är mycket viktigt att ni arbetar i en delad mapp och aldrig stänger av NewTinyDebian utom med avstängningsknappen i menyn som har en fågel på sig, om man stänger av NewTinyDebian genom VirtualBox så kan den gå sönder, då får man importera NewTinyDebian på nytt. FL1.pdf FL2.pdf Ovningar.pdfemacsanteckningar.pdf Ni kommer absolut att behöva arbetat i den virtuella miljön (alltså med VirtualBox och NewTinyDebian), tentorna kommer att förutsätta detta.

Exempelprogram till F2: operatorertilldelningprioritet.c kodblockochif.c meromvillkor.c

Schema för nästa veckas tutorials, information om laborationsredovisningar samt räknestugor: tutschemaochlabbred.pdf

Laboration del 1: LAB1:Del - OBS: Denna uppgift ska lösas självständigt och ett speciellt verktyg kommer att användas för att jämföra inlämnade lösningar så att de säkert är självständigt lösta. Man får ALDRIG kopiera en anna students programkod! För att redovisning ska kunna ske måste programmet först vara inlämnat på moss.sth.kth.se. Boka er tid på listor hos Johnny.

Laboration del 2: LAB1:Del2Redovisning v38Förtydligande: Arrays ska användas på ett korrekt och effektivt sätt med for-loopar.

inmatningsproblemet.pdf Integritet_Etik_Professionalism.pdf

(Obs: i Integritetsdokumentet står det att vi ska redovisa på skolans datorer, det är fel, det gällde förra året. Bortse från det.) Till er som går om kursen och går i 2:an, redovisa inte laboration 1 och 2, för er räcker det med laboration 3 - 1:an och 2:an är alldeles för enkla för att det ska vara meningsfullt.

Nedanstående dokument, laboration 3 och hemtentan är kärnan i hela kursen, klarar ni det så kommer teoretiska tentan och KS att vara mycket lätta att klara av.Stor övning inför laboration 3: StorOvning.pdf lasochskrivfil.cLaboration 3: SistaLaborationen.pdfHemtentamen: Hemtentan.pdf dynmathfunc_files.zip install_du_files.zip sdl_demo_files.zip

Föreläsning 6: FL_6.pdf adresser1.c find_largest.c  pointer_arith.c  rowmajor.c  swap.c

Föreläsning 7: FL_7_Strangar.pdf  count_spaces.c  demostrcatstrcpystrlen.c  egenstrcat.c  strcmpdemo.c  strarray.c  sorteringstrarray.c  strarraykommradarg.c

Föreläsning 8: FL_8_Structar.pdf  database.c  

Föreläsning 9: FL_9_Preprocessor_and_large_programs.pdf  spionprogrammet.zip

Föreläsning 10: FL_10_In_och_utmatning.pdf  createfile.c  readfile.c  testablockinmatning.c  testablockutmatning.c  readfile_corrected.c  newtextfile.txt 

Det finns ganska många moment att hålla reda på i examinationen i denna kurs, vi ger här ett dokument som sammanfattar och förtydligar allting: examination_fortydligande.pdf

Sista tutorialschemat: sistatutschemat.pdf

grupp1¶

Nicklas Brandefelt edited 13 September 2012

Här kommer så småningom all information som behövs för att klara programmeringskursen att publiceras, håll koll. Observera att du även behöver kopiera innehållet från en DVD-skiva, denna tillhandahålls vid mötena i kursen.

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

Här är materialet från introduktionskursen, det finns genomgång om hur NewTinyDebian fungerar och det behöver troligen alla känna till. Det är mycket viktigt att ni arbetar i en delad mapp och aldrig stänger av NewTinyDebian utom med avstängningsknappen i menyn som har en fågel på sig, om man stänger av NewTinyDebian genom VirtualBox så kan den gå sönder, då får man importera NewTinyDebian på nytt. FL1.pdf FL2.pdf Ovningar.pdfemacsanteckningar.pdf Ni kommer absolut att behöva arbetat i den virtuella miljön (alltså med VirtualBox och NewTinyDebian), tentorna kommer att förutsätta detta.

Exempelprogram till F2: operatorertilldelningprioritet.c kodblockochif.c meromvillkor.c

Schema för nästa veckas tutorials, information om laborationsredovisningar samt räknestugor: tutschemaochlabbred.pdf

Laboration del 1: LAB1:Del - OBS: Denna uppgift ska lösas självständigt och ett speciellt verktyg kommer att användas för att jämföra inlämnade lösningar så att de säkert är självständigt lösta. Man får ALDRIG kopiera en anna students programkod! För att redovisning ska kunna ske måste programmet först vara inlämnat på moss.sth.kth.se. Boka er tid på listor hos Johnny.

Laboration del 2: LAB1:Del2Redovisning v38Förtydligande: Arrays ska användas på ett korrekt och effektivt sätt med for-loopar.

inmatningsproblemet.pdf Integritet_Etik_Professionalism.pdf

(Obs: i Integritetsdokumentet står det att vi ska redovisa på skolans datorer, det är fel, det gällde förra året. Bortse från det.) Till er som går om kursen och går i 2:an, redovisa inte laboration 1 och 2, för er räcker det med laboration 3 - 1:an och 2:an är alldeles för enkla för att det ska vara meningsfullt.

Nedanstående dokument, laboration 3 och hemtentan är kärnan i hela kursen, klarar ni det så kommer teoretiska tentan och KS att vara mycket lätta att klara av.Stor övning inför laboration 3: StorOvning.pdf lasochskrivfil.cLaboration 3: SistaLaborationen.pdfHemtentamen: Hemtentan.pdf dynmathfunc_files.zip install_du_files.zip sdl_demo_files.zip

Föreläsning 6: FL_6.pdf adresser1.c find_largest.c  pointer_arith.c  rowmajor.c  swap.c

Föreläsning 7: FL_7_Strangar.pdf  count_spaces.c  demostrcatstrcpystrlen.c  egenstrcat.c  strcmpdemo.c  strarray.c  sorteringstrarray.c  strarraykommradarg.c

Föreläsning 8: FL_8_Structar.pdf  database.c  

Föreläsning 9: FL_9_Preprocessor_and_large_programs.pdf  spionprogrammet.zip

Föreläsning 10: FL_10_In_och_utmatning.pdf  createfile.c  readfile.c  testablockinmatning.c  testablockutmatning.c  readfile_corrected.c  newtextfile.txt 

Det finns ganska många moment att hålla reda på i examinationen i denna kurs, vi ger här ett dokument som sammanfattar och förtydligar allting: examination_fortydligande.pdf

Sista tutorialschemat: sistatutschemat.pdf

grupp1 grupp2

Nicklas Brandefelt edited 13 September 2012

Här kommer så småningom all information som behövs för att klara programmeringskursen att publiceras, håll koll. Observera att du även behöver kopiera innehållet från en DVD-skiva, denna tillhandahålls vid mötena i kursen.

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

Här är materialet från introduktionskursen, det finns genomgång om hur NewTinyDebian fungerar och det behöver troligen alla känna till. Det är mycket viktigt att ni arbetar i en delad mapp och aldrig stänger av NewTinyDebian utom med avstängningsknappen i menyn som har en fågel på sig, om man stänger av NewTinyDebian genom VirtualBox så kan den gå sönder, då får man importera NewTinyDebian på nytt. FL1.pdf FL2.pdf Ovningar.pdfemacsanteckningar.pdf Ni kommer absolut att behöva arbetat i den virtuella miljön (alltså med VirtualBox och NewTinyDebian), tentorna kommer att förutsätta detta.

Exempelprogram till F2: operatorertilldelningprioritet.c kodblockochif.c meromvillkor.c

Schema för nästa veckas tutorials, information om laborationsredovisningar samt räknestugor: tutschemaochlabbred.pdf

Laboration del 1: LAB1:Del - OBS: Denna uppgift ska lösas självständigt och ett speciellt verktyg kommer att användas för att jämföra inlämnade lösningar så att de säkert är självständigt lösta. Man får ALDRIG kopiera en anna students programkod! För att redovisning ska kunna ske måste programmet först vara inlämnat på moss.sth.kth.se. Boka er tid på listor hos Johnny.

Laboration del 2: LAB1:Del2Redovisning v38Förtydligande: Arrays ska användas på ett korrekt och effektivt sätt med for-loopar.

inmatningsproblemet.pdf Integritet_Etik_Professionalism.pdf

(Obs: i Integritetsdokumentet står det att vi ska redovisa på skolans datorer, det är fel, det gällde förra året. Bortse från det.) Till er som går om kursen och går i 2:an, redovisa inte laboration 1 och 2, för er räcker det med laboration 3 - 1:an och 2:an är alldeles för enkla för att det ska vara meningsfullt.

Nedanstående dokument, laboration 3 och hemtentan är kärnan i hela kursen, klarar ni det så kommer teoretiska tentan och KS att vara mycket lätta att klara av.Stor övning inför laboration 3: StorOvning.pdf lasochskrivfil.cLaboration 3: SistaLaborationen.pdfHemtentamen: Hemtentan.pdf dynmathfunc_files.zip install_du_files.zip sdl_demo_files.zip

Föreläsning 6: FL_6.pdf adresser1.c find_largest.c  pointer_arith.c  rowmajor.c  swap.c

Föreläsning 7: FL_7_Strangar.pdf  count_spaces.c  demostrcatstrcpystrlen.c  egenstrcat.c  strcmpdemo.c  strarray.c  sorteringstrarray.c  strarraykommradarg.c

Föreläsning 8: FL_8_Structar.pdf  database.c  

Föreläsning 9: FL_9_Preprocessor_and_large_programs.pdf  spionprogrammet.zip

Föreläsning 10: FL_10_In_och_utmatning.pdf  createfile.c  readfile.c  testablockinmatning.c  testablockutmatning.c  readfile_corrected.c  newtextfile.txt 

Det finns ganska många moment att hålla reda på i examinationen i denna kurs, vi ger här ett dokument som sammanfattar och förtydligar allting: examination_fortydligande.pdf

Sista tutorialschemat: sistatutschemat.pdf

grupp1 grupp2 Grupp3

Nicklas Brandefelt edited 17 September 2012

Här kommer så småningom all information som behövs för att klara programmeringskursen att publiceras, håll koll. Observera att du även behöver kopiera innehållet från en DVD-skiva, denna tillhandahålls vid mötena i kursen.

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

Här är materialet från introduktionskursen, det finns genomgång om hur NewTinyDebian fungerar och det behöver troligen alla känna till. Det är mycket viktigt att ni arbetar i en delad mapp och aldrig stänger av NewTinyDebian utom med avstängningsknappen i menyn som har en fågel på sig, om man stänger av NewTinyDebian genom VirtualBox så kan den gå sönder, då får man importera NewTinyDebian på nytt. FL1.pdf FL2.pdf Ovningar.pdfemacsanteckningar.pdf Ni kommer absolut att behöva arbetat i den virtuella miljön (alltså med VirtualBox och NewTinyDebian), tentorna kommer att förutsätta detta.

Exempelprogram till F2: operatorertilldelningprioritet.c kodblockochif.c meromvillkor.c

Schema för nästa veckas tutorials, information om laborationsredovisningar samt räknestugor: tutschemaochlabbred.pdf

Laboration del 1: LAB1:Del - OBS: Denna uppgift ska lösas självständigt och ett speciellt verktyg kommer att användas för att jämföra inlämnade lösningar så att de säkert är självständigt lösta. Man får ALDRIG kopiera en anna students programkod! För att redovisning ska kunna ske måste programmet först vara inlämnat på moss.sth.kth.se. Boka er tid på listor hos Johnny.

Laboration del 2: LAB1:Del2Redovisning v38Förtydligande: Arrays ska användas på ett korrekt och effektivt sätt med for-loopar.

inmatningsproblemet.pdf Integritet_Etik_Professionalism.pdf

(Obs: i Integritetsdokumentet står det att vi ska redovisa på skolans datorer, det är fel, det gällde förra året. Bortse från det.) Till er som går om kursen och går i 2:an, redovisa inte laboration 1 och 2, för er räcker det med laboration 3 - 1:an och 2:an är alldeles för enkla för att det ska vara meningsfullt.

Nedanstående dokument, laboration 3 och hemtentan är kärnan i hela kursen, klarar ni det så kommer teoretiska tentan och KS att vara mycket lätta att klara av.Stor övning inför laboration 3: StorOvning.pdf lasochskrivfil.cLaboration 3: SistaLaborationen.pdfHemtentamen: Hemtentan.pdf dynmathfunc_files.zip install_du_files.zip sdl_demo_files.zip

Föreläsning 6: FL_6.pdf adresser1.c find_largest.c  pointer_arith.c  rowmajor.c  swap.c

Föreläsning 7: FL_7_Strangar.pdf  count_spaces.c  demostrcatstrcpystrlen.c  egenstrcat.c  strcmpdemo.c  strarray.c  sorteringstrarray.c  strarraykommradarg.c

Föreläsning 8: FL_8_Structar.pdf  database.c  

Föreläsning 9: FL_9_Preprocessor_and_large_programs.pdf  spionprogrammet.zip

Föreläsning 10: FL_10_In_och_utmatning.pdf  createfile.c  readfile.c  testablockinmatning.c  testablockutmatning.c  readfile_corrected.c  newtextfile.txt 

Det finns ganska många moment att hålla reda på i examinationen i denna kurs, vi ger här ett dokument som sammanfattar och förtydligar allting: examination_fortydligande.pdf

Sista tutorialschemat: sistatutschemat.pdf

grupp1 grupp2 GruppTre program skapade på tutorial 3: Ex1 Ex2 Ex3

Kontrollskrivningen: Den 3 oktober kommer den första kontrollskrivningen att genomföras. Då kommer ni att få en uppgift som ni ska lösa självständigt under 2 timmar. Uppgiften kommer att vara av karaktären som anges av följande övningsuppgifter: uppgifter_kontrollskrivningen.pdf Och här är lösningar till alla utom en av uppgifterna: solutions.zip.

commented 18 September 2012

Hej,

Vilken dag har redovisning Datateknik? torsdag eller fredag?

På mina sidor står det 12-17 på torsdag.

På schemat står det på fredag.

commented 19 September 2012

Fredag, 08.00 - 17.00. Torsdag är medicin teknik :)

Johnny Panrike edited 24 September 2012

Här kommer så småningom all information som behövs för att klara programmeringskursen att publiceras, håll koll. Observera att du även behöver kopiera innehållet från en DVD-skiva, denna tillhandahålls vid mötena i kursen.

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

Här är materialet från introduktionskursen, det finns genomgång om hur NewTinyDebian fungerar och det behöver troligen alla känna till. Det är mycket viktigt att ni arbetar i en delad mapp och aldrig stänger av NewTinyDebian utom med avstängningsknappen i menyn som har en fågel på sig, om man stänger av NewTinyDebian genom VirtualBox så kan den gå sönder, då får man importera NewTinyDebian på nytt. FL1.pdf FL2.pdf Ovningar.pdfemacsanteckningar.pdf Ni kommer absolut att behöva arbetat i den virtuella miljön (alltså med VirtualBox och NewTinyDebian), tentorna kommer att förutsätta detta.

Exempelprogram till F2: operatorertilldelningprioritet.c kodblockochif.c meromvillkor.c

Schema för nästa veckas tutorials, information om laborationsredovisningar samt räknestugor: tutschemaochlabbred.pdf

Laboration del 1: LAB1:Del - OBS: Denna uppgift ska lösas självständigt och ett speciellt verktyg kommer att användas för att jämföra inlämnade lösningar så att de säkert är självständigt lösta. Man får ALDRIG kopiera en anna students programkod! För att redovisning ska kunna ske måste programmet först vara inlämnat på moss.sth.kth.se. Boka er tid på listor hos Johnny.

Laboration del 2: LAB1:Del2Redovisning v38Förtydligande: Arrays ska användas på ett korrekt och effektivt sätt med for-loopar.

inmatningsproblemet.pdf Integritet_Etik_Professionalism.pdf

(Obs: i Integritetsdokumentet står det att vi ska redovisa på skolans datorer, det är fel, det gällde förra året. Bortse från det.) Till er som går om kursen och går i 2:an, redovisa inte laboration 1 och 2, för er räcker det med laboration 3 - 1:an och 2:an är alldeles för enkla för att det ska vara meningsfullt.

Nedanstående dokument, laboration 3 och hemtentan är kärnan i hela kursen, klarar ni det så kommer teoretiska tentan och KS att vara mycket lätta att klara av.Stor övning inför laboration 3: StorOvning.pdf lasochskrivfil.cLaboration 3: SistaLaborationen.pdfHemtentamen: Hemtentan.pdf dynmathfunc_files.zip install_du_files.zip sdl_demo_files.zip

Föreläsning 6: FL_6.pdf adresser1.c find_largest.c  pointer_arith.c  rowmajor.c  swap.c

Föreläsning 7: FL_7_Strangar.pdf  count_spaces.c  demostrcatstrcpystrlen.c  egenstrcat.c  strcmpdemo.c  strarray.c  sorteringstrarray.c  strarraykommradarg.c

Föreläsning 8: FL_8_Structar.pdf  database.c  

Föreläsning 9: FL_9_Preprocessor_and_large_programs.pdf  spionprogrammet.zip

Föreläsning 10: FL_10_In_och_utmatning.pdf  createfile.c  readfile.c  testablockinmatning.c  testablockutmatning.c  readfile_corrected.c  newtextfile.txt 

Det finns ganska många moment att hålla reda på i examinationen i denna kurs, vi ger här ett dokument som sammanfattar och förtydligar allting: examination_fortydligande.pdf

Sista tutorialschemat: sistatutschemat.pdf

Tre program skapade på tutorial 3: Ex1 Ex2 Ex3

Kontrollskrivningen: Den 3 oktober kommer den första kontrollskrivningen att genomföras. Då kommer ni att få en uppgift som ni ska lösa självständigt under 2 timmar. Uppgiften kommer att vara av karaktären som anges av följande övningsuppgifter: uppgifter_kontrollskrivningen.pdf Och här är lösningar till alla utom en av uppgifterna: solutions.zip. KONTROLLSKRIVNINGEN ÄR INSTÄLLD, MEN DESSA ÖVNINGSUPPGIFTER ÄR BRA ATT TRÄNA PÅ INFÖR TEN1 SOM GÅR DEN 17 OKTOBER. NI KAN DESSUTOM FRITT FRÅGA ASSISTENTER OCH LÄRARE MED MED DESSA UPPGIFTER.¶

Här kommer också allt som ni behöver tänka på för att klara kursen samlat i ett dokument: NyheterExaminationsFormochResurser.pdf

Nicklas Brandefelt edited 25 September 2012

Här kommer så småningom all information som behövs för att klara programmeringskursen att publiceras, håll koll. Observera att du även behöver kopiera innehållet från en DVD-skiva, denna tillhandahålls vid mötena i kursen.

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

Tutorial 3: Tre program skapade på tutorial 3: Ex1 Ex2 Ex3¶

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

Här är materialet från introduktionskursen, det finns genomgång om hur NewTinyDebian fungerar och det behöver troligen alla känna till. Det är mycket viktigt att ni arbetar i en delad mapp och aldrig stänger av NewTinyDebian utom med avstängningsknappen i menyn som har en fågel på sig, om man stänger av NewTinyDebian genom VirtualBox så kan den gå sönder, då får man importera NewTinyDebian på nytt. FL1.pdf FL2.pdf Ovningar.pdfemacsanteckningar.pdf Ni kommer absolut att behöva arbetat i den virtuella miljön (alltså med VirtualBox och NewTinyDebian), tentorna kommer att förutsätta detta.

Exempelprogram till F2: operatorertilldelningprioritet.c kodblockochif.c meromvillkor.c

Schema för nästa veckas tutorials, information om laborationsredovisningar samt räknestugor: tutschemaochlabbred.pdf

Laboration del 1: LAB1:Del - OBS: Denna uppgift ska lösas självständigt och ett speciellt verktyg kommer att användas för att jämföra inlämnade lösningar så att de säkert är självständigt lösta. Man får ALDRIG kopiera en anna students programkod! För att redovisning ska kunna ske måste programmet först vara inlämnat på moss.sth.kth.se. Boka er tid på listor hos Johnny.

Laboration del 2: LAB1:Del2Redovisning v38Förtydligande: Arrays ska användas på ett korrekt och effektivt sätt med for-loopar.

inmatningsproblemet.pdf Integritet_Etik_Professionalism.pdf

(Obs: i Integritetsdokumentet står det att vi ska redovisa på skolans datorer, det är fel, det gällde förra året. Bortse från det.) Till er som går om kursen och går i 2:an, redovisa inte laboration 1 och 2, för er räcker det med laboration 3 - 1:an och 2:an är alldeles för enkla för att det ska vara meningsfullt.

Nedanstående dokument, laboration 3 och hemtentan är kärnan i hela kursen, klarar ni det så kommer teoretiska tentan och KS att vara mycket lätta att klara av.Stor övning inför laboration 3: StorOvning.pdf lasochskrivfil.cLaboration 3: SistaLaborationen.pdfHemtentamen: Hemtentan.pdf dynmathfunc_files.zip install_du_files.zip sdl_demo_files.zip

Föreläsning 6: FL_6.pdf adresser1.c find_largest.c  pointer_arith.c  rowmajor.c  swap.c

Föreläsning 7: FL_7_Strangar.pdf  count_spaces.c  demostrcatstrcpystrlen.c  egenstrcat.c  strcmpdemo.c  strarray.c  sorteringstrarray.c  strarraykommradarg.c

Föreläsning 8: FL_8_Structar.pdf  database.c  

Föreläsning 9: FL_9_Preprocessor_and_large_programs.pdf  spionprogrammet.zip

Föreläsning 10: FL_10_In_och_utmatning.pdf  createfile.c  readfile.c  testablockinmatning.c  testablockutmatning.c  readfile_corrected.c  newtextfile.txt 

Det finns ganska många moment att hålla reda på i examinationen i denna kurs, vi ger här ett dokument som sammanfattar och förtydligar allting: examination_fortydligande.pdf

Sista tutorialschemat: sistatutschemat.pdf

Tre program skapade på tutorial 3: Ex1 Ex2 Ex3¶ Kontrollskrivningen: Den 3 oktober kommer den första kontrollskrivningen att genomföras. Då kommer ni att få en uppgift som ni ska lösa självständigt under 2 timmar. Uppgiften kommer att vara av karaktären som anges av följande övningsuppgifter: uppgifter_kontrollskrivningen.pdf Och här är lösningar till alla utom en av uppgifterna: solutions.zip. KONTROLLSKRIVNINGEN ÄR INSTÄLLD, MEN DESSA ÖVNINGSUPPGIFTER ÄR BRA ATT TRÄNA PÅ INFÖR TEN1 SOM GÅR DEN 17 OKTOBER. NI KAN DESSUTOM FRITT FRÅGA ASSISTENTER OCH LÄRARE MED MED DESSA UPPGIFTER.

Här kommer också allt som ni behöver tänka på för att klara kursen samlat i ett dokument: NyheterExaminationsFormochResurser.pdf

commented 26 September 2012

Hej,

Vilken dag är det redovisning av Lab3? Det finns redovisning på schemat 4/10 samt 12/10, vilket datum är det som gäller?

commented 26 September 2012

båda datumen kan man redovisa labb 3.

Nicklas Brandefelt edited 28 September 2012

Här kommer så småningom all information som behövs för att klara programmeringskursen att publiceras, håll koll. Observera att du även behöver kopiera innehållet från en DVD-skiva, denna tillhandahålls vid mötena i kursen.

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

Tutorial 3: Tre program skapade på tutorial 3: Ex1 Ex2 Ex3

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

Här är materialet från introduktionskursen, det finns genomgång om hur NewTinyDebian fungerar och det behöver troligen alla känna till. Det är mycket viktigt att ni arbetar i en delad mapp och aldrig stänger av NewTinyDebian utom med avstängningsknappen i menyn som har en fågel på sig, om man stänger av NewTinyDebian genom VirtualBox så kan den gå sönder, då får man importera NewTinyDebian på nytt. FL1.pdf FL2.pdf Ovningar.pdfemacsanteckningar.pdf Ni kommer absolut att behöva arbetat i den virtuella miljön (alltså med VirtualBox och NewTinyDebian), tentorna kommer att förutsätta detta.

Exempelprogram till F2: operatorertilldelningprioritet.c kodblockochif.c meromvillkor.c

Schema för nästa veckas tutorials, information om laborationsredovisningar samt räknestugor: tutschemaochlabbred.pdf

Laboration del 1: LAB1:Del - OBS: Denna uppgift ska lösas självständigt och ett speciellt verktyg kommer att användas för att jämföra inlämnade lösningar så att de säkert är självständigt lösta. Man får ALDRIG kopiera en anna students programkod! För att redovisning ska kunna ske måste programmet först vara inlämnat på moss.sth.kth.se. Boka er tid på listor hos Johnny.

Laboration del 2: LAB1:Del2Redovisning v38Förtydligande: Arrays ska användas på ett korrekt och effektivt sätt med for-loopar.

inmatningsproblemet.pdf Integritet_Etik_Professionalism.pdf

(Obs: i Integritetsdokumentet står det att vi ska redovisa på skolans datorer, det är fel, det gällde förra året. Bortse från det.) Till er som går om kursen och går i 2:an, redovisa inte laboration 1 och 2, för er räcker det med laboration 3 - 1:an och 2:an är alldeles för enkla för att det ska vara meningsfullt.

Nedanstående dokument, laboration 3 och hemtentan är kärnan i hela kursen, klarar ni det så kommer teoretiska tentan och KS att vara mycket lätta att klara av.Stor övning inför laboration 3: StorOvning.pdf lasochskrivfil.cLaboration 3: SistaLaborationen.pdf

Förslag på arbetsordning för storövning(tips):ArbetsordningStorövning¶

Hemtentamen: Hemtentan.pdf dynmathfunc_files.zip install_du_files.zip sdl_demo_files.zip

Föreläsning 6: FL_6.pdf adresser1.c find_largest.c  pointer_arith.c  rowmajor.c  swap.c

Föreläsning 7: FL_7_Strangar.pdf  count_spaces.c  demostrcatstrcpystrlen.c  egenstrcat.c  strcmpdemo.c  strarray.c  sorteringstrarray.c  strarraykommradarg.c

Föreläsning 8: FL_8_Structar.pdf  database.c  database_corrected.c (Inmatningen fungerar i database_corrected.c)

Föreläsning 9: FL_9_Preprocessor_and_large_programs.pdf  spionprogrammet.zip

Föreläsning 10: FL_10_In_och_utmatning.pdf  createfile.c  readfile.c  testablockinmatning.c  testablockutmatning.c  readfile_corrected.c  newtextfile.txt 

Det finns ganska många moment att hålla reda på i examinationen i denna kurs, vi ger här ett dokument som sammanfattar och förtydligar allting: examination_fortydligande.pdf

Sista tutorialschemat: sistatutschemat.pdf

Kontrollskrivningen: Den 3 oktober kommer den första kontrollskrivningen att genomföras. Då kommer ni att få en uppgift som ni ska lösa självständigt under 2 timmar. Uppgiften kommer att vara av karaktären som anges av följande övningsuppgifter: uppgifter_kontrollskrivningen.pdf Och här är lösningar till alla utom en av uppgifterna: solutions.zip. KONTROLLSKRIVNINGEN ÄR INSTÄLLD, MEN DESSA ÖVNINGSUPPGIFTER ÄR BRA ATT TRÄNA PÅ INFÖR TEN1 SOM GÅR DEN 17 OKTOBER. NI KAN DESSUTOM FRITT FRÅGA ASSISTENTER OCH LÄRARE MED MED DESSA UPPGIFTER.

Här kommer också allt som ni behöver tänka på för att klara kursen samlat i ett dokument: NyheterExaminationsFormochResurser.pdf

Teacher commented 28 September 2012

Jag har nu lagt i ett förslag på arbetsordning för storövningen (och därmed lab3) på kth-social.

mvh

Nicklas

Johnny Panrike edited 17 October 2012

Här kommer så småningom all information som behövs för att klara programmeringskursen att publiceras, håll koll. Observera att du även behöver kopiera innehållet från en DVD-skiva, denna tillhandahålls vid mötena i kursen.

Planering del 1 Nicklas

Föreläsning 1, Info

Föreläsning 2

Föreläsning 3

Tutorial 1, Tutorial 2 -Tutorials handlar främst om att vi arbetar tillsammans med uppgifterna men också lite nytt.

Föreläsning 4

Föreläsning 5

Tutorial 3: Tre program skapade på tutorial 3: Ex1 Ex2 Ex3

I pdf-format:planeringpdf f1pdf infopdf f2pdf f3pdf f4pdf f5pdf t1pdf t2pdf

Här är materialet från introduktionskursen, det finns genomgång om hur NewTinyDebian fungerar och det behöver troligen alla känna till. Det är mycket viktigt att ni arbetar i en delad mapp och aldrig stänger av NewTinyDebian utom med avstängningsknappen i menyn som har en fågel på sig, om man stänger av NewTinyDebian genom VirtualBox så kan den gå sönder, då får man importera NewTinyDebian på nytt. FL1.pdf FL2.pdf Ovningar.pdfemacsanteckningar.pdf Ni kommer absolut att behöva arbetat i den virtuella miljön (alltså med VirtualBox och NewTinyDebian), tentorna kommer att förutsätta detta.

Exempelprogram till F2: operatorertilldelningprioritet.c kodblockochif.c meromvillkor.c

Schema för nästa veckas tutorials, information om laborationsredovisningar samt räknestugor: tutschemaochlabbred.pdf

Laboration del 1: LAB1:Del - OBS: Denna uppgift ska lösas självständigt och ett speciellt verktyg kommer att användas för att jämföra inlämnade lösningar så att de säkert är självständigt lösta. Man får ALDRIG kopiera en anna students programkod! För att redovisning ska kunna ske måste programmet först vara inlämnat på moss.sth.kth.se. Boka er tid på listor hos Johnny.

Laboration del 2: LAB1:Del2Redovisning v38Förtydligande: Arrays ska användas på ett korrekt och effektivt sätt med for-loopar.

inmatningsproblemet.pdf Integritet_Etik_Professionalism.pdf

(Obs: i Integritetsdokumentet står det att vi ska redovisa på skolans datorer, det är fel, det gällde förra året. Bortse från det.) Till er som går om kursen och går i 2:an, redovisa inte laboration 1 och 2, för er räcker det med laboration 3 - 1:an och 2:an är alldeles för enkla för att det ska vara meningsfullt.

Nedanstående dokument, laboration 3 och hemtentan är kärnan i hela kursen, klarar ni det så kommer teoretiska tentan och KS att vara mycket lätta att klara av.Stor övning inför laboration 3: StorOvning.pdf lasochskrivfil.cLaboration 3: SistaLaborationen.pdf

Förslag på arbetsordning för storövning(tips):ArbetsordningStorövning

Hemtentamen:HemtentaIII.pdf (uppdaterad med mer ledningar och förtydliganden) dynmathfunc_files.zip install_du_files.zip sdl_demo_files.zip

Väsentlig hjälp med hemtentan: display_start.zip. Här har jag satt ihop alla komponenter till hemtentan så att ni slipper fundera så mycket över makefiler och hur man tråcklar ihop programmet, ladda ner och packa upp, här har ni en startpunkt, härifrån behöver ni bara arbeta med display.c och kan lösa hela hemtentan genom att arbeta med den. Man bygger programmet med make och makefilen, plus dokumentation, med en walkthrough i en fil som heter screenshot, finns i detta paket. Detta bör sätta alla på rätt spår.

Föreläsning 6: FL_6.pdf adresser1.c find_largest.c  pointer_arith.c  rowmajor.c  swap.c

Föreläsning 7: FL_7_Strangar.pdf  count_spaces.c  demostrcatstrcpystrlen.c  egenstrcat.c  strcmpdemo.c  strarray.c  sorteringstrarray.c  strarraykommradarg.c

Föreläsning 8: FL_8_Structar.pdf  database.c  database_corrected.c (Inmatningen fungerar i database_corrected.c)

Föreläsning 9: FL_9_Preprocessor_and_large_programs.pdf  spionprogrammet.zip

Föreläsning 10: FL_10_In_och_utmatning.pdf  createfile.c  readfile.c  testablockinmatning.c  testablockutmatning.c  readfile_corrected.c  newtextfile.txt 

Det finns ganska många moment att hålla reda på i examinationen i denna kurs, vi ger här ett dokument som sammanfattar och förtydligar allting: examination_fortydligande.pdf

Sista tutorialschemat: sistatutschemat.pdf

Kontrollskrivningen: Den 3 oktober kommer den första kontrollskrivningen att genomföras. Då kommer ni att få en uppgift som ni ska lösa självständigt under 2 timmar. Uppgiften kommer att vara av karaktären som anges av följande övningsuppgifter: uppgifter_kontrollskrivningen.pdf Och här är lösningar till alla utom en av uppgifterna: solutions.zip. KONTROLLSKRIVNINGEN ÄR INSTÄLLD, MEN DESSA ÖVNINGSUPPGIFTER ÄR BRA ATT TRÄNA PÅ INFÖR TEN1 SOM GÅR DEN 17 OKTOBER. NI KAN DESSUTOM FRITT FRÅGA ASSISTENTER OCH LÄRARE MED MED DESSA UPPGIFTER.

Här kommer också allt som ni behöver tänka på för att klara kursen samlat i ett dokument: NyheterExaminationsFormochResurser.pdf

Nu finns NewTinyDebian för nedladdning här: https://kth.box.com/s/e90elf1ws42cce39dt9y

Information om examinationen nästa vecka: mersnackomexaminationen.pdf Tider till hemtentan: placeringslistan är under bearbetningTEN2_okt_2012.pdf Jag kan inte tillmötesgå behov som baserar sig på vad som är lämpligt för studenter, jag kan bara rätta till fel som uppkommit. Om ni inte är nöjda med er tid här och inget fel begåtts hänvisar jag till att redovisa vid ett omtentamenstillfälle.

Stina Pihlström changed the permissions 19 October 2012

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Catharina Gottberg changed the permissions 29 October 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Teacher commented 25 February 2013

Hej allihopa,
Torsdag den 14/3 finns en ny chans att redovisa laborationerna till HI1024. Skriv upp er på en tid utanför Johnnys rum på plan 7. Redovisningen blir i sal 7017. Glöm inte bort MOSS.

välkomna

Nicklas Brandefelt

Niklas Eriksson removed his/her comment
Arman Iqbal removed his/her comment
Feedback News