HT 2013

Välkommen till grundkursen i programmering 2013
Här kommer du att hitta all information och allt material till kursen. Lärare på kursen är Fredrik Bergholm (data och elektro), Nicklas Brandefelt (data och elektro) och Johnny Panrike (medicin - se en särskild undersida för lite extra information https://www.kth.se/social/course/HI1024/page/information-for-medicinsk-tekn/). Det absolut första du måste göra på kursen är att se till att du har en fungerande programmeringsmiljö på din dator. Förhoppningsvis har du gått introkursen och där satt upp en sådan virtuell miljö annars kan du ta del av materialet här: HF1010. Du bör också installera codeblocks direkt på din dator (välj versionen med mingw, windowsversionen finns här). Det är det programmet vi enklast använder i datorsalen på den praktiska tentan. För att denna kurs ska bli kul och gå bra är det oerhört viktigt att du programmerar mycket under hela kursen. Totalt behöver du antagligen lägga ca 50h/vecka på dina studier vid kth. Bäst är att göra detta mån-fre och sedan vara helt ledig fredag kväll och lördag för att sedan söndag eftermiddag se över om man behöver göra lite extra inför veckan som kommer.
Nicklas Brandefelt

Planering (elektro/data) Planeringpdf

Föreläsningar med läsanvisningar och uppgifter:
Föreläsning 1 Info Bildspel F1pdf
Föreläsning 2 F2pdf
Föreläsning 3 F3pdf
Tutorial1.pdf
Tutorial 2 Tutorial2pdf
Föreläsning 4  F4.pdf
Föreläsning 5   F5.pdf F5sortering.pdf 
samt programexempel: F5programExempel.pdf   (ex. på funktionsuppdelning)
Föreläsning6   F6.pdf F6debug.pdf      samt ytterligare information: F6debugBeskrivning.pdf
En checklista på vilka fel man bör undvika på praktisk tenta:  checklista.pdf     (Fredrik Bergholm)
Tutorial3 Tutorial3pdf KodGrupp1 KodGrupp2
Föreläsning 7 F7pdf
Föreläsning 8 F8pdf
Föreläsning 9 F9pdf
Föreläsning 10 F10pdf
Föreläsning 11 F11pdf
Föreläsning 12: Exempeltentan: Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 Uppgift 4 Lottobollar v2

Tutorials

På tutorials är vi mindre grupper för att ha mera interaktiva träffar. Vecka 37 ska var och en gå på 2 tutorials (står som ovn i schemat) och v38 på en tutorial. Vilka tillfällena du ska gå på beror på program och första bokstaven i ditt efternamn.
Data: Grupp 1: A-E, Grupp 2: F-O, Grupp 3: P-Ö
Elektro: Grupp 4: A-H, Grupp 5: I-Ö

Examination

LAB1
LabDel1.pdf

LABdel2     Lab-tips (24.9):   kommentarer.pdf
LABdel3pdf
Laborationerna är en del av examinationen och ska utföras individuellt. Det är inte tillåtet att ta hjälp med kodning och helt förbjudet att använda delar av annans kod. Dock kan man diskutera mer allmänt hållna frågor. Till laboration 1 och 2 tar man med en utskrift av koden med namn till redovisningstillfället. Laboration 3 lämnas in minst 1 dag innan redovisningstillfället via ett plagiatkontrollverktyg: http://moss.sth.kth.se/. Vid redovisningstillfället ska man vara klar att redovisa laborationen på sin dator minst 20 minuter innan den redovisningstid man bokat. Bokar redovisningstid gör man senast 2 dagar innan redovisningstillfället på Nicklas dörr rum 5068.

Redovisning LAB1 Data/Elektro
Sista redovisningstillfället har för elektro och data redan varit. Är man inte godkänd gör man om momentet vid nästa kurstillfälle.

TEN1: Instuderingsfrågor
Inför den teoretiska tentamen finns det ett antal instuderingsfrågor. Dessa är tänkta att besvaras med hjälp av boken. Gör gärna dessa kontinuerligt under kursen efter det att du har gjort programmeringsuppgifterna. Själva tentamen kommer bestå av ett antal frågor snarlika dessa instuderingsfrågor samt några kodexempel där man ska hitta fel eller på annat sätt visa programmeringskunskaper.

HI1024TEN1_131025

HI1024TEN1_140107

TEN2
Den praktiska tentamen kommer att göras i skolans datorsalar utan internet. Man får ta med sig sitt exemplar av kursboken: K. N. King, "C Programming A Modern Approach". Denna måste vara helt ren utan anteckningar! Dock får man ha med sig ett A4 papper handskrivet på ena sidan. I datorsalarna är det enklast att använda codeblocks så se till att du behärskar detta. Se gärna till att vid tillfälle prova att programmera på skolans datorer. Vid provtillfället får du ett särskillt tentamenskonto och sparar alla filer på H:. Kom ihåg ditt tentamenskonto så kan du se ditt resultat på social när tentan är rättad.

HI1024TEN2_131028 Lösningar

HI1024TEN2_140108 Lösningar

HI1024TEN2_140313 uppgift1 uppgift2 uppgift3 uppgift4

Feedback News