HT 2015

Välkommen till årets kurs. Detta år ges kursen separat för medicin, data och elektro. Se respektive undersida. Om du är en äldre student kan du läsa om årets kursomgång under fliken för data oberoende vilket program du läser.

Med vänlig hälsning

Nicklas

Feedback News