Show version

Version created by Johnny Panrike 2013-09-05 17:33

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Information för Medicinsk Teknik

Jag (Johnny) kommer att lägga upp information här som bara rör medicinsk teknik. Ni som går data och elektro behöver inte fundera över det som står här.

I grund och botten kan ni som går HI1024 i medicinsk teknik bara använda er av allt material som de andra också använder - det är samma kurs och precis samma material och examination. Det mesta av informationen som finns på huvudsidan för HI1024 gäller också er, som plagiatkontroll och liknande. Det finns ett par skillnader i genomförandet dock:

1. Ni läser kursen på kvartsfart (3.0 hp i P1 och 5.0 hp i P2) så det blir inte lika intensivt för er - men var noga med att inte glömma bort kursen! Det är lämpligt att satsa på att göra klart laboration 1 och 2 under period 1 och se till att förstå vad man gjort. Det betyder att datumen anpassas till ert genomförande. (Överhuvudtaget anger jag mycket sällan datum i ett kursunderlag, det finns risk för fel från mig då.) Vi kommer också att starta kursen en vecka senare än de andra.

2. Vi kommer inte att ha så kallade "tutorials", vi har vanliga övningar med övningsassistenter närvarande.

3. Ni har formellt tillgång till tre examinationstillfällen, ni *kan* alltså tenta av kursen redan i oktober. Det är dock mer realististiskt att inte göra det och då kan ni använda de tentor som ges i oktober som övningstentor och inrikta er på att tentera kursen efter P2 och göra omtentor efter P3 om ni skulle behöva det. De andra har alltså tre examinationstillfällen medan ni har två. Det kommer inte att anordnas ett tredje examinationstillfälle för er, tyvärr är det en orättvisa som vi inte kan göra något åt. (Jag har förståelse om detta väcker irritation, det normala är dock två examinationstillfällen per kurs.)

4. Redovisningar är också räknestugor, dvs vi har besök av äldre studenter som hjälper till med frågor så att man kan använda tiden till mer än att bara redovisa sina laborationer. Vissa av era redovisningar är förlagda till lördagar (se schemat) men om ni vill ta del av räknestugor kan ni närvara på de andra studenternas räknestugor/redovsiningar på fredagen. Det kan vara lagom att gå 1-2 timmar på en räknestuga så att man inte belastar den så mycket.

Feedback News