Tentamen

Time: Thursday 25 October 2018 at 14:00 - 16:00 2018-10-25T14:00:00 2018-10-25T16:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2018 TIDAA

Location: T53, T54, T55, T61, T63, T67

Activity: Examination

Teachers: Nicklas Brandefelt (bfelt)

Student groups: TIDAA_1, TIELA_1, TITEH_TIDA_1, TITEH_TIEL_1

Feedback News