Tentamen

Tid: Torsdag 25 oktober 2018 kl 14:00 - 16:00 2018-10-25T14:00:00 2018-10-25T16:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2018 TIDAA

Plats: T53, T54, T55, T61, T63, T67

Aktivitet: Tentamen

Lärare: Nicklas Brandefelt (bfelt)

Studentgrupper: TIDAA_1, TIELA_1, TITEH_TIDA_1, TITEH_TIEL_1

Detaljer 1: -

Detaljer 2: -
Feedback Nyheter