Tentamen

Tid: Fredag 26 oktober 2018 kl 08:00 - 13:00 2018-10-26T08:00:00 2018-10-26T13:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2018 TIDAA

Plats: T3, T4, T41, T61, T63, T64, T65, T67

Aktivitet: Tentamen

Lärare: Nicklas Brandefelt (bfelt)

Studentgrupper: TIDAA_1, TIELA_1, TITEH_TIDA_1, TITEH_TIEL_1

Detaljer 1: -

Detaljer 2: -
Feedback Nyheter