Tentamen

Time: Friday 26 October 2018 at 08:00 - 13:00 2018-10-26T08:00:00 2018-10-26T13:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2018 TIDAA

Location: T3, T4, T41, T61, T63, T64, T65, T67

Activity: Examination

Teachers: Nicklas Brandefelt (bfelt)

Student groups: TIDAA_1, TIELA_1, TITEH_TIDA_1, TITEH_TIEL_1

Feedback News