Föreläsning

Tid: Torsdag 29 november 2018 kl 13:00 - 15:00 2018-11-29T13:00:00 2018-11-29T15:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2018 timel

Plats: T3

Aktivitet: Föreläsning

Lärare: Jonas Wåhslén (jwi)

Studentgrupper: TIMEL_1, TITEH_METL_1

Detaljer 1: -

Detaljer 2: -
Feedback Nyheter