Föreläsning

Time: Thursday 1 October 2020 at 10:00 - 12:00 2020-10-01T10:00:00 2020-10-01T12:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2020

Location: T67

Activity: Lecture

Teachers: Martin Jakobsson (marjacob)

Student groups: TMLEM_BIME_1, TMLEM_BIME_2, TMLEM_HLMT_1, TMLEM_HLMT_2, TMLEM_MEEL_1, TMLEM_MEEL_2, TMLEM_MEIN_1, TMLEM_MEIN_2

Feedback News