Föreläsning inom Kvalitet och Kvalitetsledningssystem i Sjukhuset

Time: Tuesday 8 February 2022 at 13:00 - 15:00 2022-02-08T13:00:00 2022-02-08T15:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
VT 2022

Location: T63

Activity: Lecture

Student groups: TIMEL_2, TITEH_3

Info:

Föreläsare: Heikki Teriö

Scheduling staff created event 25 November at 05:07
Scheduling staff edited 10 December at 04:10

['TITEH_3MEL_2', 'TIMEL_2TEH_3']

Teacher Fernando Seoane Martinez edited yesterday at 21:05

Föreläsning inom Kvalitet och Kvalitetsledningssystem i Sjukhuset

Föreläsare: Heikki Teriö¶

Accessible to the whole world.

Last changed 2022-01-18 21:05

Tags: None so far.

Feedback News