Föreläsning

Tid: Tisdag 22 november 2016 kl 08:00 - 10:00 2016-11-22T08:00:00 2016-11-22T10:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2016

Plats: Ka-Sal A (Sal Östen Mäkitalo)

Aktivitet: Föreläsning

Lärare: Fadil Galjic (fadil)

Studentgrupper: CINTE_1, TIDAB_1, TIEDB_1, TITEH_TIDB_1, TITEH_TIED_1

Detaljer 1: -

Detaljer 2: -
Feedback Nyheter