Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

I Nyhetsflödet hittar du uppdateringar på sidor, schema och inlägg från lärare (när de även behöver nå tidigare registrerade studenter).

under Allmänt

Lärare Johan Montelius skapade sidan 12 december 2013

kommenterade 12 januari 2014

Det är 4 dagar kvar till tentan och jag vet fortfarande inte var jag ska skriva den...

Lärare kommenterade 13 januari 2014

Står det ingeting under  "Schema"

kommenterade 13 januari 2014

Det står flera salar där, men har vi inte tilldelats en sal?

Ska man bara gå till vilken sal som helst och jaga en ledig plats?

Lärare kommenterade 13 januari 2014

Brukar det inte vara så att det finns en lista med namn utnaför varje sal? Jag tror att dessa skrivs ut först dagen innan tentan.

kommenterade 13 januari 2014

VI brukar få ut mail om salsplacering så vi alla inte springer runt innan tentan.

Minns inte hur det var när man anmälde sig via Daisy, men har för mig det brukade dyka upp där med. Just nu står det "Tentan är planerad att gå i 438,531,532,533,539,Sal E. Den slutliga placeringen är inte gjord än."

kommenterade 4 februari 2014

Hejsan!


Jag ser att ni har rättat tentorna i ID1019, finns det någon möjlighet att få hämta ut dem och kolla på dem?


Jag undrar också hur man ska göra får att få sina labbar granskade för att kunna höja sitt betyg, som du berättade om tidigare. Hur fungerar det? Får man extra poäng på tentan eller bara höjer man betyget ett snäpp? Nu har jag inte sett poängen på min tenta men det är mycket möjligt att jag med några få extra av det “enkla” poängen höja mig med mer än ett snäpp.

Lärare kommenterade 4 februari 2014

Mail mig

kommenterade 9 februari 2015

Finns det lösningar till dessa extentor?

Lärare kommenterade 10 februari 2015

Vilken fråga har du problem med?

kommenterade 10 februari 2015

Har faktiskt inte tittat på någon speciell. Men jag tycker alltid det är skönt att ha facit att luta sig mot.

Jag lovar att försöka lösa uppgifterna på egen hand först.

Johan Montelius redigerade 12 februari 2015

Examination består dels av deltagande och skriftliga rapporter för seminarierna, dels av skriftlig tentamen.

Slutbetyg på kursen ges baserat på  betyget på tentamen. Om ni ligger nära gränsen för ett högre betyg kan bra redovisningar från seminarierna göra så att ni ges ett högre betyg. 

Nedan finns tentamen från förra året och två tentamina från kursen ID1218 som till viss del överlappar med ID1019.


* 2012-12-10.pdf
* 2013-06-04.pdf
* 2014-01-16.pdf
Upplägget på tentamen kan dock komma att förändras.

kommenterade 20 februari 2015

I tenta 2014-01-16, facit till fråga 1.1:

Vad står any() för? Betyder det att value, alltså värdet som är kopplat till nyckeln kan vara vad som helst eller betyder det att det kan vara "any" av typerna tree(), node() eller leaf() ?

Hannes Carleson har tagit bort sin kommentar
Johan Montelius redigerade 6 mars 2015

Examination består dels av deltagande och skriftliga rapporter för seminarierna, dels av skriftlig tentamen.

Slutbetyg på kursen ges baserat på  betyget på tentamen. Om ni ligger nära gränsen för ett högre betyg kan bra redovisningar från seminarierna göra så att ni ges ett högre betyg. 

Nedan finns tentamen från förra året och två tentamina från kursen ID1218 som till viss del överlappar med ID1019.


* 2012-12-10.pdf
* 2013-06-04.pdf
* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
Upplägget på tentamen kan dock komma att förändras.

Gränserna för betygen kan komma att ändras (sänkas men inte höjas). Föra året var gränsen för E 16 poäng och gränsen för högre betyg 16,18 och 20 grundpoäng. ¶

Årets tentamen kommer att väva in frågor som är direkt relaterade till de seminarier som vi haft.¶

David Andersson har tagit bort sin kommentar
kommenterade 10 mars 2015

Finns det något lösningsförslag?

Johan Montelius redigerade 11 mars 2015

Examination består dels av deltagande och skriftliga rapporter för seminarierna, dels av skriftlig tentamen.

Slutbetyg på kursen ges baserat på  betyget på tentamen. Om ni ligger nära gränsen för ett högre betyg kan bra redovisningar från seminarierna göra så att ni ges ett högre betyg. 

Nedan finns tentamen från förra året och två tentamina från kursen ID1218 som till viss del överlappar med ID1019.


* 2012-12-10.pdf
* 2013-06-04.pdf
* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
Upplägget på tentamen kan dock komma att förändras.

Gränserna för betygen kan komma att ändras (sänkas men inte höjas). Föra året var gränsen för E 16 poäng och gränsen för högre betyg 16,18 och 20 grundpoäng. 

Årets tentamen kommer att väva in frågor som är direkt relaterade till de seminarier som vi haft.

Johan Montelius redigerade 13 mars 2015

Examination består dels av deltagande och skriftliga rapporter för seminarierna, dels av skriftlig tentamen.

Slutbetyg på kursen ges baserat på  betyget på tentamen. Om ni ligger nära gränsen för ett högre betyg kan bra redovisningar från seminarierna göra så att ni ges ett högre betyg. 

Nedan finns tentamen från förra året och två tentamina från kursen ID1218 som till viss del överlappar med ID1019.


* 2012-12-10.pdf
* 2013-06-04.pdf
* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
Upplägget på tentamen kan dock komma att förändras.

Gränserna för betygen kan komma att ändras (sänkas men inte höjas). Föra året var gränsen för E 16 poäng och gränsen för högre betyg 16,18 och 20 grundpoäng. 

Årets tentamen kommer att väva in frågor som är direkt relaterade till de seminarier som vi haft.¶
* Svar på tentafrågor

kommenterade 17 juni 2015

Hej! När kommer svaren till tentamen 2015-06-11 upp? Och när preliminärt får vi resultaten? :)

Johan Montelius redigerade 24 juni 2015

Examination består dels av deltagande och skriftliga rapporter för seminarierna, dels av skriftlig tentamen.

Slutbetyg på kursen ges baserat på  betyget på tentamen. Om ni ligger nära gränsen för ett högre betyg kan bra redovisningar från seminarierna göra så att ni ges ett högre betyg. 

Nedan finns tentamen från förra året och två tentamina från kursen ID1218 som till viss del överlappar med ID1019.


* 2012-12-10.pdf
* 2013-06-04.pdf
* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
Upplägget på tentamen kan dock komma att förändras.

Gränserna för betygen kan komma att ändras (sänkas men inte höjas). Föra året var gränsen för E 16 poäng och gränsen för högre betyg 16,18 och 20 grundpoäng. 


* 2015-03-13-answers.pdf
* 2015-06-11-answers.pdf

Lärare kommenterade 24 juni 2015

Svaren uppe, tentan klar nästa vecka. 

Johan Montelius redigerade 26 februari 2016

Examination of the curse is based on a written exam. You need to register for the exam and must do so well in time.

Below are some exams that have been given in the previous years (in Swedish).


* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf

Johan Montelius redigerade 26 februari 2016

Examination of the curse is based on a written exam. You need to register for the exam and must do so well in time.

Below are some exams that have been given in the previous years (in Swedish).


* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
Note that these exams are from the years when the exam was 4.5 credits. Since the exam now is on 7.5 credits it will be larger. The sections that will be added will be directly related to the assignments that we have had during the course.  You will have four hours to complete the exam instead of three hours as in previous years.¶

Those of you that do a re-exam will have a 4.5 credit exam that is similar to the old exams - make sure that you get the right exam.¶

Johan Montelius redigerade 8 mars 2016

Examination of the curse is based on a written exam. You need to register for the exam and must do so well in time.

Below are some exams that have been given in the previous years (in Swedish).


* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
Same exams but now without answers:


* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf

Note that these exams are from the years when the exam was 4.5 credits. Since the exam now is on 7.5 credits it will be larger. The sections that will be added will be directly related to the assignments that we have had during the course.  You will have four hours to complete the exam instead of three hours as in previous years.

Those of you that do a re-exam will have a 4.5 credit exam that is similar to the old exams - make sure that you get the right exam.

kommenterade 14 mars 2016

De övre fyra dokumenten är förmodligen trasiga, jag får bara upp en massa punkter.fel

kommenterade 15 mars 2016

Jag testade att öppna dem i firefox och det fungerar fint för mig.

Lärare kommenterade 15 mars 2016

Ngt konstigt med din pdf-läsare, jag kan öppna dem i xpdf och okular utan problem. 

kommenterade 15 mars 2016

Angående Uppgift 4.3 i tentan från 2015-03-13:

Varför blir tidskomplexiteten för pop/1 O(1)?

Om pop(lista) returnerar tupeln {Max, Rest} där Max är största värdet i listan och Rest är den nya listan utan maxvärdet, måste man inte skapa en ny lista då där alla värden utom Max kopieras till en ny datastruktur och därmed får tidskomplexiteten O(N) ?

kommenterade 15 mars 2016

Tja Jimmy!

gällande din fråga om tidskomplexiteten för pop/1:

Som jag förstått det när det kommer till mönstermatchning av cons-celler så kan headen och tailen "plockas ut" och returneras i konstant tid. Hela meningen med att ha en ordnad lista är för att ha max (eller min) - värdet först i listan för snabb access av värdet. Detta skulle betyda att headen antar maxvärdet och tailen är resterande lista utan maxvärdet.

Med följande mönstermatchning:

[Max | Rest] = L

där L är den inmatade listan kan man nu returnera Max samt Rest tillsammans i en tupel utan att behöva kopiera om hela datastrukturen.

Hoppas att jag inte är felinformerad och att det hjälpte! :)

kommenterade 15 mars 2016

Sant, av någon anledning tänkte jag på hur tupler fungerar trots att det stod lista. Tack för svaret!

kommenterade 18 mars 2016

Uppgift 2.6 i tentan från 2014-03-10 saknar väl ett case för deriv({var, _}, _) -> 0 för andra variabler än den vi deriverar över som ges i uppgiften?

Lärare kommenterade 21 mars 2016

stämmer bra

kommenterade 23 mars 2016

Kommer det att ges en tenta nu i p4?

kommenterade 24 mars 2016

Kan ni lägga ut svaren för tentan?

Lärare kommenterade 24 mars 2016

Det ges väl alltid en omtenta i P4 för kurser som gick i P3. Ser nu att det inte dyker upp någon i schemat men det skall jag fixa. Prella 9:e juni 9-13.

kommenterade 24 mars 2016

Tack! Jo, vart lite tveksam för att jag inte såg något i schemat.

kommenterade 1 april 2016

Den 9/6 kl 9-13 är det omtenta for OS kursen!

Det är inget bra datum för omtenta för då krockar den med den andra kursen som TIDAB läser i P3!

Lärare kommenterade 1 april 2016

Skall kolla om de kan flytta den.

kommenterade 5 april 2016

När kommer tentas skannas in?

Lärare kommenterade 6 april 2016

när den är rättat, vilket är snart

Lärare kommenterade 12 april 2016

Omtentan är:      Fri 10 jun 09:00-13:00      

kommenterade 12 april 2016

Jag har en tenta den dagen från 08:00.12:00 så det krockar 

Lärare kommenterade 12 april 2016

De kan inte schemalägga all omtentor utan att några krockar.  I det hör fallet så är det krockar med IS1350 och IK1203 som skall undvikas.

kommenterade 25 april 2016

Det är inte möjligt att lägga en omtenta i augusti?

Lärare kommenterade 25 april 2016

Sedan några år tillbaks är det en tenta och en omtenta som gäller och kurser i P3 har omtentan i slutet av P4.

Oskar Rosén har tagit bort sin kommentar
Johan Montelius har tagit bort sin kommentar
Johan Montelius redigerade 8 juni 2016

Examination of the curse is based on a written exam. You need to register for the exam and must do so well in time.

Below are some exams that have been given in the previous years. Note that the first exams are from the years when the exam was 4.5 credits. 

The first years the course was given in Swedish only.


* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
Same exams but in English


* 2016-03-19-english-answers.pdf
Same exams but now without answers:


* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
In the coming years there will be a 4.5hp exam available, if you do a re-exam make sure that you pick the right exam.

Johan Montelius redigerade 5 juli 2016

Examination of the curse is based on a written exam. You need to register for the exam and must do so well in time.

Below are some exams that have been given in the previous years. Note that the first exams are from the years when the exam was 4.5 credits. 

The first years the course was given in Swedish only.


* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
Same exams but in English


* 2016-03-19-english-answers.pdf
* 2016-06-10
.pdf
Same exams but now without answers:


* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
In the coming years there will be a 4.5hp exam available, if you do a re-exam make sure that you pick the right exam.

kommenterade 1 augusti 2016

Hej, hur går man tillväga om man har klara 4.5hp tentan men inte seminarierna från tidigare kursupplägget?

Lärare kommenterade 1 augusti 2016

Man mallar mig 😀

kommenterade 18 februari 2017

Hej, tror det är fel på svaret på fråga 2016-06-10, fråga 6.1.1.

Felet händer vid sista bokstaven som ska avkodas.

Sista anropet är decode([], {char, Char}, Trädet) denna kommer aldrig komma ned till rätt call eftersom den kommer gå in i decode([], _,_) -> []; så man missar sista bokstaven!

Det blir dock rätt om man lägger  decode([], _,_) -> []; sist!

Johan Montelius redigerade 18 februari 2017

Examination of the curse is based on a written exam. You need to register for the exam and must do so well in time.

Below are some exams that have been given in the previous years. Note that the first exams are from the years when the exam was 4.5 credits. 

The first years the course was given in Swedish only.


* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10-answers.pdf
Same exams but in English


* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
Same exams but now without answers:


* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
In the coming years there will be a 4.5hp exam available, if you do a re-exam make sure that you pick the right exam.

Lärare kommenterade 18 februari 2017

Helt rätt, man missar sista, lagt upp ngt som fungerar (man kan ordna om dem lite).

kommenterade 25 februari 2017

Hej.
På prov 2016-03-19 fråga 6.1.1 representera och evaluerar uttryck, om man skulle definiera uttrycket som en lista på detta sätt: [5, '+', 3] som hade gjorts på ett annat prov skulle man få rätt då om den funkade?

Sedan med rättningen om koden funkar som det är tänkt, går igenom kompilatorn felfritt och inte är orimligt mycket kod man skrivit så får man rätt? För man kan skriva koden på lite olika sätt

/Jacob

Lärare kommenterade 26 februari 2017

Det skulle gå att representera uttryck som listor [3,  '-',  2, '+', 1]  men det kanske blir lite knepigare att skriva funktionen.

En fråga är inte bara att skriva ett svar på som kompilerar, det är en möjlighet att visa att man har lite koll på läget. Om man skriver en funktion på 20 rader som kan skrivas på två så är väl frågan om man har koll på läget.

kommenterade 1 mars 2017

Ang tentan 2016-03-19 fråga 4.1 traversera ett träd

Tänker som följer, vi besöker N noder, och append-funktionen har komplexitet N, men det blir ändå helt uppåt väggarna att säga att komplexiteten är O(N^2)? Mest bara fundersam på vart resonemanget brister även om jag anar att det kan ha att göra med att append inte sker i löven.

Lärare kommenterade 1 mars 2017

Append har complexitet O(n) men vad är n i de olika operationerna. I den sista append-operationen så är n lika med hälften av alla löv i trädet. Vad är n i de två append-operationerna i nivån under?

Johan Montelius redigerade 1 mars 2017

Examination of the curse is based on a written exam. You need to register for the exam and must do so well in time.

Below are some exams that have been given in the previous years. Note that the first exams are from the years when the exam was 4.5 credits. 

The first years the course was given in Swedish only.


* 2014-01-16-answers.pdf
* 2014-03-10-answers.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10-answers.pdf
Same exams but in English


* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
Same exams but now without answers:


* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
The two English versions without answers:¶


* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
In the coming years there will be a 4.5hp exam available, if you do a re-exam make sure that you pick the right exam.

Johan Montelius redigerade 13 mars 2017

Examination of the curse is based on a written exam. You need to register for the exam and must do so well in time.

This years exam:¶


* 2017-03-13-english-answers.pdf
* 2017-03-13-answers.pdf
Below are some exams that have been given in the previous years. Note that the first exams are from the years when the exam was 4.5 credits. 

The first years the course was given in Swedish only.


* 2014-01-16-answers.pdf
* 2014-03-10-answers.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10-answers.pdf
Same exams but in English


* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
Same exams but now without answers:


* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
The two English versions without answers:


* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
In the coming years there will be a 4.5hp exam available, if you do a re-exam make sure that you pick the right exam.

Johan Montelius redigerade 1 april 2017

Examination of the curse is based on a written exam. You need to register for the exam and must do so well in time.

This years exam:


* 2017-03-13-english-answers.pdf
* 2017-03-13-english-answers.pdf
Below are some exams that have been given in the previous years. Note that the first exams are from the years when the exam was 4.5 credits. 

The first years the course was given in Swedish only.


* 2014-01-16-answers.pdf
* 2014-03-10-answers.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10-answers.pdf
Same exams but in English


* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
Same exams but now without answers:


* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
The two English versions without answers:


* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
In the coming years there will be a 4.5hp exam available, if you do a re-exam make sure that you pick the right exam.

Anders Klasson har tagit bort sin kommentar
kommenterade 4 juni 2017

På uppgifter där det ska skrivas en rekursiv funktion f/1, är det okej att skriva en f/1-funktion som anropar en funktion f/n-funktion, n>1 med ackumulatorgument så att den blir svansrekursiv?

På till exempel uppgift 2.1 på tentan 2016-06-10, skulle följande lösning ge full poäng? (Det efterfrågas en f/1-funktion). 
once(List)-> Once(List,0,0).
once([ ], Sum, Length) -> {Sum, Length};
once([H|T], Sum, Length) -> once(T, Sum+H, Length+1).

kommenterade 4 juni 2017

@Anders Klasson , skulle rekommendera dig att maila honom direkt. Han brukar svara väldigt snabbt på mail.

Lärare kommenterade 5 juni 2017

hej,

din lösning är naturligtvis helt ok (och mer effektiv än den som finns som svar). Det man inte vill se är:

once(L) -> {sum(L), length(L)}. 

eller ngt liknande

Johan Montelius redigerade 7 juni 2017

Examination of the curse is based on a written exam. You need to register for the exam and must do so well in time.

This years exam:


* 2017-03-13-answers.pdf
* 2017-03-13-english-answers.pdf
* 2017-06-07-answers.pdf
* 2017-06-07-english-answers.pdf
Below are some exams that have been given in the previous years. Note that the first exams are from the years when the exam was 4.5 credits. 

The first years the course was given in Swedish only.


* 2014-01-16-answers.pdf
* 2014-03-10-answers.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10-answers.pdf
Same exams but in English


* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
Same exams but now without answers:


* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
The two English versions without answers:


* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
In the coming years there will be a 4.5hp exam available, if you do a re-exam make sure that you pick the right exam.

kommenterade 13 juni 2017

Kommer vi få in våra resultat den här veckan eller under nästkommande 1-2 veckor?

Lärare kommenterade 13 juni 2017

hinner nog inte denna vecka, har operativsystem att rätta också, nästa vecka skall de komma in

kommenterade 13 juni 2017

Ok, härligt !

Johan Montelius redigerade 4 mars 2018


*
Examination of the curse is based on a written exam.
*
You need to register for the exam and must do so well in time.

This years exam:¶
* 2017-03-13-answers.pdf
* 2017-03-13-english-answers.pdf
* 2017-06-07-answers.pdf
* 2017-06-07-english-answers.pdf
* It's a closed book exam i.e. no cheat sheets.
* If you do a re-exam you can answer the questions using Erlang instead of Elixir.

Below are some exams that have been given in the previous years. Note that the first exams are from the years when the exam was 4.5 credits. ¶The 4.5 credit exam will be given for the last time spring 2018. The first years the course was given in Swedish only.


* 20147-01-16-answers6-07.pdf
* 20147-03-10-answers3.pdf
* 2016-06-10
.pdf
* 20156-03-139.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 20165-03-193.pdf
* 20164-063-10-answers.pdf

* 2014-01-16
.pdf
Same exams but in English


* 20167-06-07.pdf
* 2017
-03-193.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf
Same exams but now without answers:


* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
The two English versions without answers:


* 2016-036-190.pdf
* 2016-063-109.pdf
In the coming years there will be a 4.5hp exam available, if you do a re-exam make sure that you pick the right exam.

Johan Montelius redigerade 7 mars 2018

* Examination of the curse is based on a written exam.
* You need to register for the exam and must do so well in time.
* It's a closed book exam i.e. no cheat sheets.
* If you do a re-exam you can answer the questions using Erlang instead of Elixir.
* The rules of the operational semantics in one page will be an appendix to the exam.
Below are some exams that have been given in the previous years. Note that the first exams are from the years when the exam was 4.5 credits.The 4.5 credit exam will be given for the last time spring 2018. The first years the course was given in Swedish only.


* 2017-06-07.pdf
* 2017-03-13.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2014-03-10.pdf

* 2014-01-16.pdf
Same exams but in English


* 2017-06-07.pdf
* 2017-03-13.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf
Same exams but now without answers:


* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
The two English versions without answers:


* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf

Johan Montelius redigerade 13 mars 2018

* Examination of the curse is based on a written exam.
* You need to register for the exam and must do so well in time.
* It's a closed book exam i.e. no cheat sheets.
* If you do a re-exam you can answer the questions using Erlang instead of Elixir.
* The rules of the operational semantics in one page will be an appendix to the exam.
The exam 2018
* exam-2018-03-13-answers.pdf
* exam-2018-03-13-english-answers.pdf
Previous exams
Below are some exams that have been given in the previous years. Note that the first exams are from the years when the exam was 4.5 credits.The 4.5 credit exam will be given for the last time spring 2018. The first years the course was given in Swedish only.


* 2017-06-07.pdf
* 2017-03-13.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2014-03-10.pdf

* 2014-01-16.pdf
Same exams but in English


* 2017-06-07.pdf
* 2017-03-13.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf
Same exams but now without answers:


* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
The two English versions without answers:


* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf

Johan Montelius redigerade 8 juni 2018

* Examination of the curse is based on a written exam.
* You need to register for the exam and must do so well in time.
* It's a closed book exam i.e. no cheat sheets.
* If you do a re-exam you can answer the questions using Erlang instead of Elixir.
* The rules of the operational semantics in one page will be an appendix to the exam.
The exam 2018 in Swedish


* exam-2018-03-13-answers.pdf
* exam-2018-06-07-answers.pdf
without answers


* exam-2018-03-13.pdf
in English


* exam-2018-03-13-english-answers.pdf
* exam-2018-06-07-english-answers.pdf
without answers


* exam-2018-03-13-english.pdf
Previous exams Below are some exams that have been given in the previous years. Note that the first exams are from the years when the exam was 4.5 credits.The 4.5 credit exam will be given for the last time spring 2018. The first years the course was given in Swedish only.


* 2017-06-07.pdf
* 2017-03-13.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2014-03-10.pdf

* 2014-01-16.pdf
Same exams but in English


* 2017-06-07.pdf
* 2017-03-13.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf
Same exams but now without answers:


* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
The two English versions without answers:


* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf

Johan Montelius redigerade 15 januari 13:38

* Examination of the curse is based on a written exam.
* You need to register for the exam and must do so well in time.
* It's a closed book exam i.e. no cheat sheets.
* If you do a re-exam you can answer the questions using Erlang instead of Elixir.
* The rules of the operational semantics in one page will be an appendix to the exam.
The exam 2019 The exam for 2019 will mostly follow the structure of the 2018 examslook a bit different from last years exams. The exam will still be divided into a basic part, required for grade E, but this part will now be smaller but also require more points to pass. In order to gain a higher grade one or more of the higher level questions need to be addressed.  An example exam will be provided to give you a better understanding of the new structure. ¶

In the mean time, previous years exams are a good way to check your understanding of the concepts that we cover
.

Previous exams Below are some exams that have been given in the previous years. Note that the first exams are from the years when the exam was 4.5 credits.The 4.5 credit exam will be given for the last time spring 2018. The first years the course was given in Swedish only.


* 2018-06-07.pdf
* 2018-03-13.pdf
* 2017-06-07.pdf
* 2017-03-13.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2014-03-10.pdf

* 2014-01-16.pdf
Same exams but in English


* 2018-06-07.pdf
* 2018-03-13.pdf
* 2017-06-07.pdf
* 2017-03-13.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf
Same exams but now without answers:


* 2018-03-13.pdf
* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
The two English versions without answers:


* 2018-03-13.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf

Johan Montelius redigerade 11 februari 13:00

* Examination of the curse is based on a written exam.
* You need to register for the exam and must do so well in time.
* It's a closed book exam i.e. no cheat sheets.
* If you do a re-exam you can answer the questions using Erlang instead of Elixir.
* The rules of the operational semantics in one page will be an appendix to the exam.
The exam 2019 The exam for 2019 will look a bit different from last years exams. The exam will still be divided into a basic part, required for grade E, but this part will now be smaller but also require more points to pass. In order to gain a higher grade one or more of the higher level questions need to be addressed.  An example exam will be provided to give you a better understanding of the new structure. ¶ In the mean time, pis is an example of what it will look like:¶


* exam-example.pdf
* exam-example-english.pdf
P
revious years exams are a good way to check your understanding of the concepts that we cover.

Previous exams Below are some exams that have been given in the previous years. Note that the first exams are from the years when the exam was 4.5 credits.The 4.5 credit exam will be given for the last time spring 2018. The first years the course was given in Swedish only.


* 2018-06-07.pdf
* 2018-03-13.pdf
* 2017-06-07.pdf
* 2017-03-13.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2014-03-10.pdf

* 2014-01-16.pdf
Same exams but in English


* 2018-06-07.pdf
* 2018-03-13.pdf
* 2017-06-07.pdf
* 2017-03-13.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf
Same exams but now without answers:


* 2018-03-13.pdf
* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
The two English versions without answers:


* 2018-03-13.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf

Administratör Johan Montelius ändrade rättigheterna 11 februari 13:00

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Johan Montelius redigerade 24 februari 19:19

* Examination of the curse is based on a written exam.
* You need to register for the exam and must do so well in time.
* It's a closed book exam i.e. no cheat sheets.
* If you do a re-exam you can answer the questions using Erlang instead of Elixir.
* The rules of the operational semantics in one page will be an appendix to the exam.
The exam 2019 The exam for 2019 will look a bit different from last years exams. This is an example of what it will look like:


* exam-example.pdf
* exam-example-english.pdf
Previous years exams are a good way to check your understanding of the concepts that we cover.

Previous exams Below are some exams that have been given in the previous years. Note that the first exams are from the years when the exam was 4.5 credits.The 4.5 credit exam will be given for the last time spring 2018. The first years the course was given in Swedish only.


* 2018-06-07.pdf
* 2018-03-13.pdf
* 2017-06-07.pdf
* 2017-03-13.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2014-03-10.pdf

* 2014-01-16.pdf
Same exams but in English


* 2018-06-07.pdf
* 2018-03-13.pdf
* 2017-06-07.pdf
* 2017-03-13.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf
Same exams but now without answers:


* 2018-06-07.pdf
* 2018-03-13.pdf
* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
The two English versions without answers:


* 2018-06-07.pdf
* 2018-03-13.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf

Johan Montelius redigerade 8 mars 12:41

* Examination of the curse is based on a written exam.
* You need to register for the exam and must do so well in time.
* It's a closed book exam i.e. no cheat sheets.
* If you do a re-exam you can answer the questions using Erlang instead of Elixir.
* The rules of the operational semantics in one page will be an appendix to the exam.
The exam 2019 The
*
exam for 2019 will look a bit different from last years exams. This is an example of what it will look like:¶
* exam-example
-2019-03-08.pdf
* exam-2019-03-08-answers
.pdf
* exam-example2019-03-08-english.pdf
Previous years exams are a good way to check your understanding of the concepts that we cover.* exam-2019-03-08-english-answers.pdf

Previous exams Below are some exams that have been given in the previous years. Note that the first exams are from the years when the exam was 4.5 credits.The 4.5 credit exam will be given for the last time spring 2018. The first years the course was given in Swedish only.


* 2018-06-07.pdf
* 2018-03-13.pdf
* 2017-06-07.pdf
* 2017-03-13.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2014-03-10.pdf

* 2014-01-16.pdf
Same exams but in English


* 2018-06-07.pdf
* 2018-03-13.pdf
* 2017-06-07.pdf
* 2017-03-13.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf
Same exams but now without answers:


* 2018-06-07.pdf
* 2018-03-13.pdf
* 2014-01-16.pdf
* 2014-03-10.pdf
* 2015-03-13.pdf
* 2015-06-11.pdf
* 2016-03-19.pdf
* 2016-06-10.pdf
The two English versions without answers:


* 2018-06-07.pdf
* 2018-03-13.pdf
* 2016-06-10.pdf
* 2016-03-19.pdf

 
Januari 2019
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
Schemahandläggare redigerade 14 januari 11:09

ÖvFöreläsning

ÖvFöreläsning

 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
Schemahandläggare redigerade 14 januari 11:09

FöreläsÖvning

FöreläsÖvning

 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
Schemahandläggare redigerade 14 januari 11:09

ÖvFöreläsning

ÖvFöreläsning

 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
Schemahandläggare redigerade 14 januari 11:09

FöreläsÖvning

FöreläsÖvning

Administratör Johan Montelius redigerade 16 januari 08:38

ÖvningTA session: meta-interpreter

The meta-interpreter will help you understand the connection between the operational semantics and the execution of a program (or make your head spin). Get some help in order to understand what is actually going on.¶

 
Schemahandläggare skapade händelsen 10 januari 13:19
Administratör Johan Montelius redigerade 16 januari 08:21

ÖvnTA session: getting started and introduction to functional programming

Get help setting things up and then start working on the introduction:¶


* introduction.pdf

 
Schemahandläggare skapade händelsen 10 januari 13:19
Administratör Johan Montelius redigerade 16 januari 08:28

ÖTA-övning: kom igång och börja med grunderna

Få hjälp att komma igång och börja skriva de första programmen.¶


* introduction.pdf

 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
Schemahandläggare redigerade 10 januari 13:19

TorsFredag 178 januari 2019 kl 13:00 - 15:00

 
under
VT 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
Schemahandläggare redigerade 10 januari 13:19

OnTisdag 165 januari 2019 kl 105:00 - 127:00

 
November 2018
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
Administratör Johan Montelius redigerade 12 februari 13:39

ÖvningServer

 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
Administratör Johan Montelius redigerade 12 februari 13:39

ÖvningPhilosophers

 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
Administratör Johan Montelius redigerade 16 januari 08:26

ÖvnTA session: some help with Huffman coding

If you plan on attending the seminar you should have completed the Huffman exercise.¶


* huffman.pdf

 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
Feedback Nyheter