Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

I Nyhetsflödet hittar du uppdateringar på sidor, schema och inlägg från lärare (när de även behöver nå tidigare registrerade studenter).

under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
Schemahandläggare redigerade 14 januari 11:09

ÖvFöreläsning

ÖvFöreläsning

 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
Schemahandläggare redigerade 14 januari 11:09

FöreläsÖvning

FöreläsÖvning

 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
Schemahandläggare redigerade 14 januari 11:09

ÖvFöreläsning

ÖvFöreläsning

 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
Schemahandläggare redigerade 14 januari 11:09

FöreläsÖvning

FöreläsÖvning

Administratör Johan Montelius redigerade 16 januari 08:38

ÖvningTA session: meta-interpreter

The meta-interpreter will help you understand the connection between the operational semantics and the execution of a program (or make your head spin). Get some help in order to understand what is actually going on.¶

 
Schemahandläggare skapade händelsen 10 januari 13:19
Administratör Johan Montelius redigerade 16 januari 08:21

ÖvnTA session: getting started and introduction to functional programming

Get help setting things up and then start working on the introduction:¶


* introduction.pdf

 
Schemahandläggare skapade händelsen 10 januari 13:19
Administratör Johan Montelius redigerade 16 januari 08:28

ÖTA-övning: kom igång och börja med grunderna

Få hjälp att komma igång och börja skriva de första programmen.¶


* introduction.pdf

 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
Schemahandläggare redigerade 10 januari 13:19

TorsFredag 178 januari 2019 kl 13:00 - 15:00

 
under
VT 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
Schemahandläggare redigerade 10 januari 13:19

OnTisdag 165 januari 2019 kl 105:00 - 127:00

 
November 2018
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
Administratör Johan Montelius redigerade 16 januari 08:26

ÖvnTA session: some help with Huffman coding

If you plan on attending the seminar you should have completed the Huffman exercise.¶


* huffman.pdf

 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
under
VT 2019 TCOMK
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
 
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:55
Administratör Johan Montelius redigerade 16 januari 08:25

ÖvnTA session: continue with functional programming

Continue with functional programming. Once you get your head around recursion you can start with this exercise. It's a great exercise and prepares you well for the implementation of the meta-interpreter that we will do later.¶


* derivative.pdf

 
Feedback Nyheter