Föreläsning: Journalföring

Tid: Måndag 10 december 2018 kl 15:00 - 17:00 2018-12-10T15:00:00 2018-12-10T17:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2018

Plats: Ka-Sal B

Aktivitet: Föreläsning

Lärare: Johan Montelius (johanmon)

Studentgrupper: CINTE_3, TIDAB_DDNB_3, TIDAB_DPUB_3, TIEDB_3

Detaljer 1: -

Detaljer 2: -
Feedback Nyheter