Räkneövning vecka 4

På räkneövningen vecka fyra fokuserade vi på att formulera bra representationer av matriser m*n,

att implementera operatiner på matriser som t.ex. transponat, matrismultiplikation.

Generalisering av matriser till godtyckligt antal dimensioner.

Diskutera för- och nackdelar med representationen ni valt. Finns det alternativ?