Artificiell intelligens och tillämpningar (Swe)

Välkommen till Artificiell intelligens och tillämpningar-kursen!

(Kurshemsida: http://www.kth.se/student/kurser/kurs/ID1214?l=sv)

Artificiell intelligens (AI)

Kursen ger en överblick av artificiell intelligens och metoder.

Fokus ligger på artificiell intelligens och AI-problem och metoder vilket inkluderar olika områden, såsom kunskapsbaserade system, agentsystem, språkhantering, inlärning och strategier. Huvudsakliga innehåll:

- Fundamentala AI-problem och lösningar

- Sökalgoritmer, schemaläggning och planering

- Expertsystem/Kunskapsbaserade system, Intelligenta system, Kunskapsrepresentationsformer

- Resonemangsstrategier, Beslutsstöd och heuristik

- Multiagent-system, Intelligenta agenter och meta-agenter

- Maskininlärning 

- Neurala nätverk

- Hantering av naturligt språk: Automatisk analys och generering av naturligt språk

- "Kognitiv beräkning"

På kurswebben hittar du även schemainformation om kursen. Mer om hur kurswebben fungerar

Teacher Anne Håkansson created page 27 May 2016

Teacher Anne Håkansson changed the permissions 28 May 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News