På HW5 har jag lyckats få igång en LAMP-server som visar mina recept-sidor. Ett problem som jag har är att när jag skickar data från ett formulär i en av mina filer och som ska fångas utav en $_POST i en annan fil så fungerar inte detta, utan programmet säger då att $_POST:en är tom. Jag vet att Javascript och PHP funkar annars. Jag använder Ubuntu 12.04 som en virtuell maskin. Vet någon hur jag kan lösa detta $_POST problem?