Föreläsning

Time: Friday 26 September 2014 at 13:00 - 15:00 2014-09-26T13:00:00 2014-09-26T15:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2014

Location: Ka-Sal B

Activity: Lecture

Teachers: Leif Lindbäck ()

Student groups: TIDAB_2, TIDAB_DDNB_2, TIDAB_DPUB_2, TITEH_TIDB_2, TKOMK_2

Scheduling staff created event 14 April 2014

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 21 August 2014

TisFredag 3026 september 2014 kl 103:00 - 125:00

Accessible to the whole world.

Last changed 2014-08-21 10:34

Tags: None so far.

Feedback News