Föreläsning

Tid: Måndag 15 januari 2018 kl 15:00 - 17:00 2018-01-15T15:00:00 2018-01-15T17:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
VT 2018

Plats: Ka-Sal C

Aktivitet: Föreläsning

Studentgrupper: TCOMM_ITE_1, TCOMM_SMK_1, TCOMM_TRN_1, TEBSM_INMV_1, TIDAB_DPUB_3, TIVNM_ITAK_1

Detaljer 1: -

Detaljer 2: -
Feedback Nyheter