Föreläsning

Tid: Torsdag 1 februari 2018 kl 15:00 - 17:00 2018-02-01T15:00:00 2018-02-01T17:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
VT 2018

Plats: Ka-208

Aktivitet: Övning

Studentgrupper: TCOMM_ITE_1, TCOMM_SMK_1, TCOMM_TRN_1, TEBSM_INMV_1, TIDAB_DPUB_3, TIVNM_ITAK_1

Detaljer 1: -

Detaljer 2: -
Feedback Nyheter