Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

I Nyhetsflödet hittar du uppdateringar på sidor, schema och inlägg från lärare (när de även behöver nå tidigare registrerade studenter).

Mars 2018
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 2017
Schemahandläggare redigerade 20 februari 2018

08412855-51bc-4e7d-b6be-ec8f5e2d55da, 5514e1af-8bd9-49f0-9c55-3c4ff2584c97, 81915cfa-b385-4f7a-9ebc-10fe8a666f31

Lärare kommenterade 8 mars 2018

Dear all,

The home-exam is now published on Canvas. You don't need to register for taking the exam. Just submit your individual exam as an assignment to Canvas.

Iff you for reason cant access Canvas plz let us know.

Br Konrad

Schemahandläggare redigerade 16 mars 2018

Home exam

 
December 2017
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 2017
Lärare Konrad Tollmar redigerade 14 januari 2018

ÖvningSeminar

 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 2017
 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 2017
 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 2017
 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 2017
 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 2017
 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 2017
 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 2017
 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 2017
Lärare Konrad Tollmar redigerade 14 januari 2018

SeminariumÖvning

 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 2017
Lärare Konrad Tollmar redigerade 14 januari 2018

ÖvFöreläsning

 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 2017
Lärare Konrad Tollmar redigerade 14 januari 2018

FöreläsHandledning

 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 2017
 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 2017
Lärare Konrad Tollmar redigerade 14 januari 2018

FöreläsningSeminar

 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 2017
 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 2017
 
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 1 december 2017
 
September 2017
under
VT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 21 september 2017
 
Feedback Nyheter