Föreläsning

Time: Thursday 1 December 2022 at 10:00 - 12:00 2022-12-01T10:00:00 2022-12-01T12:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2022

Location: Östen Mäkitalo

Activity: Lecture

Teachers: Vladimir Vlassov (vladv)

Student groups: TIEMM_MAIG_1, TIVNM_CLNI_2, TIVNM_CLNS_2, TIVNM_DASC_2, TIVNM_DASE_2, TMAIM_1, TMAIM_2, TSEDM_DASC_1, TSEDM_DASC_2, TSEDM_PVT_1, TSEDM_PVT_2

Scheduling staff created event 2 May 2022

Accessible to the whole world.

Last changed 2022-05-02 12:25

Tags: None so far.

Feedback News