Kurslitteratur/Course litterature

sw Kurslitteratur

Digital Design and Computer Architecture, 2ed, David Money Harris and Sarah L. Harris, Morgan Kaufmann 2013, ISBN 978-0-12-394424-5. Vi använder kapitel 1 - 5 i IE1204 Digital Design (i IS1200 Datorteknik används resten av boken).

Harris 2ed cover

KTH-studenter kan ladda ner bokens kapitel som pdf: 

https://www.sciencedirect.com/book/9780123944245/digital-design-and-computer-architecture

Lösningar till udda tal och annat extramaterial finns: 

http://booksite.elsevier.com/9780123944245/

Tidigare år (2017 och tidigare) användes Stephen Brown och Zvonko Vranesic, Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design (3rd edition), McGraw-Hill, 2009.  ISBN13: 9780071268806. 

Digital Design är ett internationellt ämnesområde där den mesta litteraturen är på engelska. Vi använder en bra kursbok på engelska, och en del av assistenterna vid laborationerna är engelskspråkiga. Några av övningsgrupperna, är på engelska. - Du har således chansen att öva din engelska, för att vara redo för framtidens internationella arbetsmarknad!

Det går även bra att använda en svensk kursbok, tex Lars-Hugo Hemert, Digitala Kretsar, Studentliteratur. ISBN 91-44-01918-1.

en Course litterature

Digital Design and Computer Architecture, 2ed, David Money Harris and Sarah L. Harris, Morgan Kaufmann 2013, ISBN 978-0-12-394424-5. We will use chapter 1 - 5 in IE1204 Digital Design (in IS1200 Computer Hardware Engineering other parts of this book are used).

Harris 2ed cover

KTH students can download the book's chapters as pdf: 

https://www.sciencedirect.com/book/9780123944245/digital-design-and-computer-architecture

Solutions to odd-numbered exercises and other extra material: 

http://booksite.elsevier.com/9780123944245/

Previously (2017 and earlier) we used Stephen Brown och Zvonko Vranesic, Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design (3rd edition), McGraw-Hill, 2009. ISBN13: 9780071268806.

Digital Design is an international subject area where most of the literature is in English.

Teacher William Sandqvist created page 23 October 2014

commented 6 November 2014

Finns det någon form av solutions manual för Stephen Brown och Zvonko VranesicFundamentals of Digital Logic with VHDL Design? Jag har svårt att avgöra om mina lösningar till självstudieuppgifterna är korrekta. Jag har den 3:e utgåvan av boken.

Teacher commented 6 November 2014

I allmänhet finns det svar till varannan uppgift - meningen är att lärarna ska kunna använda dom andra uppgifterna tex. som "läxa". Till kursen har vi i stället ett övningshäfte, där har vi valt att ha lösningar till alla uppgifter.

/william

One user removed his/her comment
Feedback News