Redovisning och hjälp på salslabbar

Vid höstens mitt-i-kursen-enkät framkom att en del studenter uppfattar assistenterna vid laborationerna som olika "stränga", så att det är "lättare" att redovisa för en del assistenter än andra. Assistenterna och examinator diskuterade frågan vid ett möte den 2 oktober 2014.

Mötet visade att assistenterna arbetar likartat. Assistenten ställer frågor till än den ena, än den andra studenten i en grupp. Om någon inte kan svara på frågan så hjälper assistenten studenten lite grann, till en viss gräns.

Eftersom F Lundevall är ansvarig lärare så har han det slutliga avgörandet om någon assistent är tveksam till att godkänna en uppgift. Det kan göra att han uppfattas som "hårdare”.

För att förbättra hanteringen av redovisningar vid laborationerna kommer vi i fortsättningen att arbeta så här:

När assistenten kommer till en grupp blir första frågan om gruppen vill ha hjälp eller vill redovisa. När man behöver hjälp kan studenterna fråga vad som helst. Vid en redovisning är det studenterna som ska svara på assistentens frågor.

Om en student som redovisar ger svar som inte riktigt räcker till för godkänt, så får studenten läsa på och redovisa igen. Då skriver assistenten "omredovisas" på labbkvittot, vid den uppgift det gäller.

Skulle det redan stå "omredovisas" och studenten inte visar tillräckliga kunskaper, så får studenten läsa på igen och sedan redovisa för ansvarig lärare. Assistenten skriver på labbkvittot att uppgiften ska "redovisas för FL" (eftersom F Lundevall är ansvarig lärare). Då informerar också assistenten om att studenten får göra om hela labben vid ett annat tillfälle, om de kunskaper som visas upp för ansvarig lärare inte räcker för godkänt.