Tentamen

Time: Saturday 4 June 2022 at 09:00 - 15:00 2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T15:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
VT 2022

Location: Q26, Malvinas väg, Q31, Malvinas väg, Q33, Malvinas väg

Activity: Examination

Teachers: Märta-Lena Ernstsson (mler)

Student groups: CENMI_ELP_3, CENMI_HSS_3, CENMI_ITH_3, CENMI_KEM_3, CENMI_MES_3, CENMI_MHI_3, CENMI_RENE_3, CENMI_SENS_3, CENMI_SMCS_3, CENMI_SUE_3, CENMI_SUT_3, TIKED_1

Details (TimeEdit): TEN1

Scheduling staff created event 25 November 2021
Scheduling staff edited 10 December 2021

['CENMI_ELPRENE_3', 'CENMI_SENSELP_3', 'CENMI_MESSUT_3', 'CENMI_ITHSMCS_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SUTKEM_3', 'CENMI_MHIITH_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'TIKED_1CENMI_SENS_3', 'CENMI_RENEMES_3', 'CENMI_HSMCS_3', 'CENMI_KEM_3TIKED_1']

Scheduling staff edited 16 May 2022

7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, 7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

['KH113E1090V221', 'KE109H1130V221']

['CENMI_RENEMHI_3', 'CENMI_ELPSUE_3', 'CENMI_SUTKEM_3', 'CENMI_SMCMES_3', 'CENMI_SUENS_3', 'CENMI_KEMHSS_3', 'CENMI_ITHELP_3', 'CENMI_MHI_3TIKED_1', 'CENMI_SENSUT_3', 'CENMI_MESITH_3', 'CENMI_HSMCS_3', 'TIKED_1CENMI_RENE_3']

Accessible to the whole world.

Last changed 2022-05-16 10:46

Tags: None so far.

Feedback News