Kurs-PM för majkursomgången 2013

LH 216V Utveckla lärandet med betygskriterier

Detta är en högskolepedagogisk kurs på 1,5 hp för KTH-lärare. Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska lära sig att utforma målrelaterade betygskriterier och anpassa examinationen till dessa

Lärandemål för kursen

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna

 • redogöra för hur lärandemål, betygskriterier och examination hänger ihop,
 • formulera målrelaterade betygskriterier för en egen kurs,
 • föreslå hur examinationsmoment ska utformas så att de examinerar enligt uppställda betygskriterier,
 • kritiskt granska egna och andras uppställda betygskriterier,
 • redogöra för olika sätt att väga samman betyg till ett slutbetyg och vilka effekter dessa kan få.

Lärare

 • Viggo Kann, CSC/ECE, kursledare och examinator
 • Anna-Karin Högfeldt, ECE, lärare
 • Emma Lundkvist, Uppsala universitet, gästföreläsare
 • Daniel Hammarberg, CL-student, handledare
 • Ulrika Nilsson, CL-student, handledare
 • Anna Persson, CL-student, handledare

Schema

 • måndag 6 maj 2013 kl 9-12, Salongen
  syftet med betygskriterier, lärandemål, examination, betygskriteriers utformning och anpassning till examination, KTHs regler
 • onsdag 29 maj 2013 kl 9-12, Salongen
  studentperspektiv på betygskriterier, studie om betygskriterier, betygskriterier i din egen kurs, testning och granskning av betygskriterier, sammanvägning av betyg, fallgropar och tips

Examination

 • Närvaro vid båda undervisningstillfällena.
 • Inlämningsuppgift 1 som lämnas in senast 27 maj 2013 kl 24.00.
 • Inlämningsuppgift 2 som lämnas in senast 17 juni 2013 kl 24.00.

Kurslitteratur

Kursutvärdering

I slutet av första undervisningstillfället görs en tvåminuters miniutvärdering. I samband med inlämningsuppgift 2 görs en skriftlig utvärdering av hela kursen.

Feedback News