Akademiskt skrivande

Att din exjobbsrapport är språkligt välskriven är en viktig framgångsfaktor för ett examensarbete. Det är du själv som ansvarar för att språket i rapporten blir ändamålsenligt och korrekt men du kan få hjälp med ditt skrivande.

Språk
Examensarbetet ska skrivas och presenteras på svenska eller engelska. Sammanfattning och titel skall finnas på båda språken.

Resurssidor

KTH:s centrum för akademiskt skrivande (CAS) har en resurshemsida med tips och råd om skrivande och muntliga presentationer. Där finns exempelvis checklistor, språkråd och en frasbank för hur man skriver akademiska texter. Hemsidan är tillgänglig både på svenska  och engelska.

Purdue University har ett ”online writing lab” som är en omfattande resurssida med hjälpmedel för den som skriver sitt examensarbete på engelska

Skrivguiden samlar också idéer och tips om skrivprocessen.

Personlig rådgivning

Du kan få personlig rådgivning i akademiskt skrivande på KTH. Det går till så att du bokar tid för rådgivning hos KTH:s centrum för akademiskt skrivande (CAS) och lämnar in din text. En expert på akademiskt skrivande läser igenom ca 3 sidor text och ger muntlig feedback vid ett möte. Observera att detta är en populär tjänst så du behöver boka tid med god framförhållning.

Teacher Stefan Stenbom created page 30 May 2016

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 4 June 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News