Examinator

Examinator är den person som granskar och betygssätter ditt examensarbete. Till sitt stöd har examinatorn de centrala målen och kriterierna för civilingenjör- och lärarexamen. Din prestation bedöms genom den skriftliga rapporten, din muntliga presentation och din opponering. Examinator skall vara en person med läraranställning på KTH som har examinatorskompetens för examensarbeten inom teknik och lärande.

Feedback News