Exjobb vid företag, skola, myndighet eller liknande

Examensarbetet utförs som en kurs vid lärosätet och syftet är att du skall lära dig utföra ett självständigt akademiskt arbete. Förslaget till ämne för din undersökning/utredning kan dock komma från ett företag, en skola, en myndighet eller en universitetsinstitution, i Sverige eller utomlands. Det upplevs ofta som mycket positivt av studenter att göra examensarbeten som är uppdragsbaserade eftersom man då kommer i kontakt med yrkesverksamheten, får uppdrag som är förankrade i verkliga problem och som har möjlighet att påverka yrkesverksamheten.

Genom att söka bland tidigare examensarbeten kan du få exempel (och kanske kontakter) till tidigare uppdragsgivare. På sidan förslag på examensarbeten finns ett antal annonserade förslag inom teknik och lärande. Du kan också komma i kontakt med externa uppdragsgivare via KTH:s centrala exjobbsportal

Observera dock att det alltid är din handledare och examinator som avgör vad som är lämpligt som examensarbete inom teknik och lärande. Tyvärr är det inte helt ovanligt att uppgiftsförslag inte uppfyller kraven för att vara ett undersöknings-/utredningsarbete på avancerad nivå inom både teknik och lärande. Se därför till att involvera handledare så tidigt som möjligt för att få stöd.

Teacher Stefan Stenbom created page 24 May 2016

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 4 June 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News