Handledning

Vad är och gör en handledare?

Exjobbskursen har inga vanliga lärare utan istället har varje examensarbetare s.k. handledare. En handledares uppgift är att stötta och vägleda dig genom ditt examensarbete med fokus på att hjälpa dig göra att så bra examensarbete som möjligt. På Civilingenjör och lärare har varje examensarbete två handledare där den ena handledaren har handledarkompetens inom teknik och den andra inom lärande. Dessa handledare är anställda av KTH eller Stockholms universitet. Sedan kan man om man vill ha en kontaktperson som är en anställd av ev. uppdragsgivare. Kontaktpersonen besitter ofta en stor kompetens inom området för din uppgift men har ingen formell roll i examensarbetskursen.

Observera att det är din examinator som granskar och betygssätter ditt examensarbete, inte handledarna.

Hur utses handledare?

Handledare utses av kursansvarig. Det är dock möjligt att du redan i uppstartsfasen diskuterar uppgiften med potentiella handledare. Du kan också i uppgiftsbeskrivningen själv ge förslag på handledare.

Hur går handledning till?

Formen för handledning är individuell och beror på vem som handledare, vilken uppgift du valt och vad du själv har för behov. Viktigt är att du och handledana har ett möte i början av arbetet för att bestämma arbetsformerna för handledning av ditt arbete. Exempel på vad handledare kan göra är att ge råd och feedback vid uppgiftens utformning (inkl. frågeställningar), att ge tips på litteratur, samt att ge feedback på utkast till rapporten. Handledningen kan ske enskilt eller tillsammans med andra examensarbetare (s.k. grupphandledning).

Problem vid handledning

Om du råkar ut för problem i relationen med handledare under arbetets gång så kontaktar du kursansvarig som kan hjälpa dig.

Teacher Stefan Stenbom created page 30 May 2016

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 30 May 2016

Kan därmed läsas av lärare och ändras av lärare.

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 4 June 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News