Schema - Hösten 2020

Datum Tid  Plats  Innehåll
2020-04-27 10:15-12:00 https://kth-se.zoom.us/j/5798685959

Informationsmöte om examensarbete 

Ansökan om dispens sker genom kontakt med ITM's studievägledning svl-clgym@itm.kth.se

2020-06-01 23:59

Sista dag att ansöka till kursen genom att lämna in exjobbsspecifikation på Canvassidan "Information till presumtiva..." https://www.kth.se/form/5bbf08e9c92a6ceff19455f3

2020-08-27 9:15-12:00 https://kth-se.zoom.us/j/5798685959
Kursstart, seminarium 1
2020-09-11 10.15-12 Maxwell Litteratursökning, Lina Andren
2020-09-15 09:15-12:00 https://kth-se.zoom.us/j/5798685959 Seminarium 2: Att genomföra en undersökning. 
2020-10-05 10:15-13:00 https://kth-se.zoom.us/j/5798685959 Seminarium 3: Att skriva en akademisk uppsats. 
2020-11-02 09:15-12:00 https://kth-se.zoom.us/j/5798685959 Seminarium 4: Att redovisa sina resultat och kommentera andras.
2020-11-30 23.59 Rapporten läggs upp på Canvas

2020-12-14

8-17 Presentationsdag med ventileringsseminarium och opponering enligt separat schema. 
2021-01-04  23.59 Rapport till reservventilering läggs upp på Canvas
2021-01-18  08:30-17:50 Ventilering, reservtillfälle

 

Teacher Stefan Stenbom created page 13 July 2017

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 13 July 2017

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 5 January 2018

Kan därmed läsas av studenter och ändras av lärare.

Teacher Helena Lennholm changed the permissions 12 October 2018

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Helena Lennholm edited 17 October 2018

Datum Tid  Plats  Innehåll 2018-10-12 9:15-11:00 Sydöstra Galleriet Informationsmöte om examensarbete [LT200X VT19 Sem 0 - Info.pdf]

Ansökan om dispens sker genom kontakt med Alicja

2018-11-154 23:59 Intresseanmälan VH 2018-12-031-19 Besked från VH 2018-12-05 23:59 Sista dag att ansöka till kursen genom att lämna in exjobbsspecifikation på Canvassidan 2019-01-15 09:15-12:0 Kursstart, seminarium 1 2019-01-24 09:15-12:00 Seminarium 2: Att genomföra en undersökning.  2019-03-05 09:15-12:00 Seminarium 3: Att skriva en akademisk uppsats.  2019-04-16 09:15-12:00 Seminarium 4: Att redovisa sina resultat och kommentera andras. 2019-05-06 23:59 Rapporten läggs upp på Canvas 2019-05-20-24 09:15-16:00 Presentationsdagar med ventileringsseminarium och opponering.  2019-08-06 Rapport till extra ventileringsseminarium  läggs upp på Canvas 2019-08-20 * 09:15-16:00 Extra presentationsdag Om inte annat anges är lektionssalen i KTH Biblioteket, Osquars Backe 25. 

* = Datumet är preliminärt

Feedback News