Schema - Hösten 2020

Datum Tid  Plats  Innehåll
2020-04-27 10:15-12:00 https://kth-se.zoom.us/j/5798685959

Informationsmöte om examensarbete 

Ansökan om dispens sker genom kontakt med ITM's studievägledning svl-clgym@itm.kth.se

2020-06-01 23:59

Sista dag att ansöka till kursen genom att lämna in exjobbsspecifikation på Canvassidan "Information till presumtiva..." https://www.kth.se/form/5bbf08e9c92a6ceff19455f3

2020-09-03 9:15-12:00
Kursstart, seminarium 1
2020-09-14 09:15-12:00 Seminarium 2: Att genomföra en undersökning. 
2020-10-05 9:15-12:00 Seminarium 3: Att skriva en akademisk uppsats. 
2020-11-02 09:15-12:00 Seminarium 4: Att redovisa sina resultat och kommentera andras.
2020-11-30 23.59 Rapporten läggs upp på Canvas

2020-12-14

8-17 Presentationsdag med ventileringsseminarium och opponering enligt separat schema. 
2021-01-04  14.00-16.45 Rapport till reservventilering läggs upp på Canvas
2021-01-18  08:30-17:50 Ventilering, reservtillfälle

 

Feedback News