Mall

Word

Här finns wordmall för examensarbeten på CLGYM. 

LaTeX

Mallen för exjobbsrapporter hittar ni här: https://gits-15.sys.kth.se/giampi/kthlatex/releases

Tänk på att du justera LaTeX mallen själv för att t.ex. APA-standarden. Ett bra paket för detta är apacite(https://ctan.org/pkg/apacite). Du behöver också generera omslagssidan själv. Länk för detta finns här: https://www.kth.se/student/program/examensarbete/avhandlingarochexamensarbeten/skapa-omslag-till-ditt-exjobb-1.479838

Teacher Stefan Stenbom created page 30 May 2016

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 4 June 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
commented 1 September 2017

Jag jämför exjobb skrivet av CL studenter Christian Augustinsson och Christoffer Alf. Christian har en mer "artikel"-liknande uppsats medan Christoffer använder den mall du har lagt här. När passar det att använda dom olika och är det upp till den som skriver att välja?

commented 1 September 2017

Hej. Nu vet inte jag det riktiga svaret men jag vet att Christian Augustinsson använde en annan mall då han hade sin huvudhandledning från csc skolan och hans handledare rekommenderade den mallen dom använde där. Så jag tror det beror på vad man skriver om och hur ens exjobb är utformat. Det kanske inte var det svaret du ville ha, så hoppas att Stefan svarar också :)

Teacher commented 1 September 2017

Korrekt. Som det står i texten så är det rekommenderat att använda den mall som vi tagit fram för exjobb på ECE-skolan men några använder andra mallar eftersom de haft huvudhandledning och examination på annan skola. Det är alltså rekommenderat att använda vår mall men man får använda annan mall om man vill.

Feedback News