Mall

Word

Här finns wordmall för examensarbeten på CLGYM. 

LaTeX

Mallen för exjobbsrapporter hittar ni här: https://gits-15.sys.kth.se/giampi/kthlatex/releases

Tänk på att du justera LaTeX mallen själv för att t.ex. APA-standarden. Ett bra paket för detta är apacite(https://ctan.org/pkg/apacite). Du behöver också generera omslagssidan själv. Länk för detta finns här: https://www.kth.se/student/program/examensarbete/avhandlingarochexamensarbeten/skapa-omslag-till-ditt-exjobb-1.479838

Feedback News