Förändrat kursupplägg

Du som är kursregistrerad på examensarbete före hösten 2017 avslutar arbetet enligt den äldre principen. Vid behov så kan du presentera och opponera vid presentationsdagen. Kontakta då kursansvarig i god tid före presentationsdagen. 

Till höstterminen 2017 förändrades kursupplägget för examensarbeten för Civilingenjör och lärare. Vi genomför två större förändringar och flera mindre. De två stora förändringarna är att:

  • Examensarbetet får kursomgångar med fasta start- och presentationstider.
  • Kursansvarig matchar studenter med handledare.

Kursomgångar

Vi inför två kursomgångar för examensarbetskursen. Det innebär att du som student kan genomföra examensarbetet antingen på vårterminen (period 1 och 2) eller på höstterminen (period 3 och 4). För varje kursomgång finns fastställda tider för när du måste ansöka om att gå kursen, lämna in ditt förslag till exjobbsprojekt, kursstart och kursslut. Vi inför också en gemensam presentationsdag då alla som genomför sina examensarbeten den terminen presenterar sina arbeten och opponerar på andras. 

Kursansvarig matchar studenter med handledare

Tidigare har det varit upp till den enskilde studenten att kontakta handledare. Detta förändras så att studenten istället lämnar in ett förslag till exjobbsprojekt och sedan matchar kursansvarig handledare till respektive student.

Har du frågor om examensarbetet så kontakta kursansvarig Stefan Stenbom, stkn@kth.se

Teacher Stefan Stenbom created page 24 February 2017

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 27 February 2017

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News