Rapporten är offentlig

En exjobbsrapport är offentlig. Det betyder att när ditt examensarbete är godkänt så kommer din rapport tillgängliggöras publikt via KTH:s publiceringsdatabas DiVA.

Du är ansvarig för att alla ingående delar i rapporten får publiceras utan intrång på upphovsrätt. Licens för externa bilder och figurer skall tydligt anges.

I några enstaka fall har det förekommit att uppdragsgivaren vill att någon del av arbetet inte skall vara offentligt. Det är då viktigt att detta klargörs direkt när arbetet starta. Observera att examinatorn, som bedömer kvalitén på ditt arbete, kommer enbart göra sin bedömning på det offentliga arbetet.

Teacher Stefan Stenbom created page 30 May 2016

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 4 June 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News