Rapportstruktur

Akademiska arbeten (som ditt examensarbete) förväntas följa en struktur där man introducerar arbetet, redogör för vilka metoder man använt, presenterar resultatet och avslutar med en diskussion och slutsatser. Här finns en längre redogörelse samt en kortfattad beskrivning. Observera att denna text är exempel på hur man kan lägga upp rapporten. Du följer den tradition som finns inom ämnesområdet vad gäller rapportens struktur.

Kompositionen av en vetenskaplig artikel

I denna bifogade text går Jakob Gyllenpalm, universitetslektor på Stockholms universitet, igenom hur man komponerar en vetenskaplig artikel. 

Teacher Stefan Stenbom created page 30 May 2016

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 4 June 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News