Referenshantering

En central del av akademiska texter är att de alltid innehåller referenser. Genom att använda referenser visar du att ditt arbete bygger på vad andra tidigare skrivit om och deklarerar vilka källor du använt dig av. Observera att din examinator kommer att plagiatgranska din rapport med tjänsten Urkund.

Hederskodex på KTH

Här finns en länk till KTH’s hederskodex.

APA-systemet

Det finns fler olika standarder för hur man anger källor i akademiska texter. Den formatstandarden som är vanligast inom området teknik och lärande är APA-systemet (efter American Psychological Association).

För examensarbeten inom Civilingenjör och lärare rekommenderas man använda APA-systemet, version 6.

Enligt APA-systemet refererar man enligt efternamn och årtal principen. Exempelvis kan man skriva en referens i löptext så här (Garrison, Andersson & Archer, 2000). I referenslistan (sist i arbetet) anges samma referens så här:

Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. The internet and higher education, 2(2), 87-105. doi:10.1016/S1096-7516(00)00016-6.

Fördjupning

Referenshanteringsprogram

Ofta kan man underlätta sitt skrivande genom att använda ett referenshanteringsprogram. Dessa program samlar referenser i en databas och har insticksprogram till exempelvis Microsoft Word. En fördjupning om referenshanteringsprogram på KTH finns här.

Teacher Stefan Stenbom created page 30 May 2016

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 4 June 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News