Schema - Våren 2021

Zoom-länk till seminarierna finns på Canvassidan "LT200x-VT21".

Datum Tid  Plats  Innehåll

2020-10-28
10-12 Zoom

Informationsmöte om examensarbete. 

Ansökan om dispens sker genom kontakt med Fredrik Berglund

Bolla idéer om exjobb [Boka tid här]

2020-12-06 23.59

Sista dag att lämna in exjobbsspecifikation på Canvassidan

2021-01-20 9:15-12:00 Zoom

Kursstart, seminarium 1

2021-01-22

10.15-12

https://kth-se.zoom.us/j/69725230718

Litteratursökning 

 

2021-01-28 9:15-12:00 Zoom

Seminarium 2: Att genomföra en undersökning. 

2021-03-02 09:15-12 Zoom

Seminarium 3: Att skriva en akademisk uppsats.

2021-04-20 9:15-12:00 Zoom 

Seminarium 4: Att redovisa sina resultat och kommentera andras.

2021-05-03 23.59

Rapporten läggs upp på Canvas (efter godkännande av handledare)

2021-05-16

23.59

Individuellt oppositionsprotokoll läggs upp på Canvas

2021-05-17

2021-05-18

2021-05-19


8-17 Zoom

Presentationsdagar med ventileringsseminarium och opponering enligt separat schema.

2021-08-05

Rapport till extra ventileringsseminarium  läggs upp på Canvas

2021-08-19

8-17 Zoom

Extra presentationsdag

Teacher Stefan Stenbom created page 13 September 2017

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 13 September 2017

Kan därmed läsas av lärare och ändras av lärare.

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 11 October 2017

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News