Schema - Våren 2020

Datum Tid  Plats  Innehåll

2019-10-28
17-19 Salongen

Informationsmöte om examensarbete. 

Ansökan om dispens sker genom kontakt med Alicja

Bolla idéer om exjobb [Boka tid här]

2019-11-08 23.59

Intresseanmälan VH

2019-11-29

Besked från VH

2019-12-05 23.59

Sista dag att lämna in exjobbsspecifikation på Canvassidan

2020-01-20 9:15-12:00 Salongen

Kursstart, seminarium 1

2020-01-22

10:15-12 Maxwell

Litteratursökning , Lina Andrén

 

2020-01-28 9:15-12:00 Hjärne

Seminarium 2: Att genomföra en undersökning. 

2020-03-02 09:15-12 Rinman

Seminarium 3: Att skriva en akademisk uppsats.

2020-03-26 15.15-16.45 Zoom

Reservventilering för dem som påbörjade exjobb HT19 eller tidigare. Alla är välkomna som åhörare1

Schema ventilering mars/april 2020 

2020-04-20 9:15-12:00 Zoom 

https://kth-se.zoom.us/j/5798685959

Seminarium 4: Att redovisa sina resultat och kommentera andras.

2020-05-03 23.59

Rapporten läggs upp på Canvas (efter godkännande av handledare)

2020-05-17

23.59

Individuellt oppositionsprotokoll läggs upp på Canvas

2020-05-18

2020-05-19

2020-05-20


8-17 Zoom

Presentationsdagar med ventileringsseminarium och opponering enligt separat schema.

2020-08-05

Rapport till extra ventileringsseminarium  läggs upp på Canvas

2020-08-19

2020-08-21

8-17 Zoom

Extra presentationsdagar

Feedback News