Schema - Våren 2020

Datum Tid  Plats  Innehåll

2019-10-28
17-19 Salongen

Informationsmöte om examensarbete. 

Ansökan om dispens sker genom kontakt med Alicja

Bolla idéer om exjobb [Boka tid här]

2019-11-08 23.59

Intresseanmälan VH

2019-11-29

Besked från VH

2019-12-05 23.59

Sista dag att lämna in exjobbsspecifikation på Canvassidan

2020-01-20 9:15-12:00 Salongen

Kursstart, seminarium 1

2020-01-22

10:15-12 Maxwell

Litteratursökning , Lina Andrén

 

2020-01-28 9:15-12:00 Hjärne

Seminarium 2: Att genomföra en undersökning. 

2020-03-02 09:15-12 Rinman

Seminarium 3: Att skriva en akademisk uppsats.

2020-03-26 15.15-16.45 Zoom

Reservventilering för dem som påbörjade exjobb HT19 eller tidigare. Alla är välkomna som åhörare1

Schema ventilering mars/april 2020 

2020-04-20 9:15-12:00 Zoom 

https://kth-se.zoom.us/j/5798685959

Seminarium 4: Att redovisa sina resultat och kommentera andras.

2020-05-03 23.59

Rapporten läggs upp på Canvas (efter godkännande av handledare)

2020-05-17

23.59

Individuellt oppositionsprotokoll läggs upp på Canvas

2020-05-18

2020-05-19

2020-05-20


8-17 Zoom

Presentationsdagar med ventileringsseminarium och opponering enligt separat schema.

2020-08-05

Rapport till extra ventileringsseminarium  läggs upp på Canvas

2020-08-19

2020-08-21

8-17 Zoom

Extra presentationsdagar

Teacher Stefan Stenbom created page 13 September 2017

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 13 September 2017

Kan därmed läsas av lärare och ändras av lärare.

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 11 October 2017

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News