Svenska eller Engelska

Exjobbsrapporten skall skrivas på antingen svenska eller engelska. 

Titel och sammanfattning/abstract skall skrivas på bade svenska och engelska. Det är även tillåtet att skriva sammanfattningar på andra språk. Om du t.ex. genomfört din studie i ett annat land är det lämpligt med även en sammanfattning på det landets språk.

Fördelar med att skriva på engelska är att i princip all forskning i teknik och lärande publiceras på engelska. Du får även utökade möjligheter att attrahera internationella läsare, får enklare med att hantera begrepp, referenser och citeringar.

Fördelen med att skriva på svenska är att det sannolikt är det språk som du är bäst på av de två. Många som skriver på engelska upplever det som en extra utmaning att formulera sig på engelska.

Engelska ord och begrepp i svenska texter.

Ett vanligt fel i examensarbeten är att man smyger in engelska ord och begrepp i den svenska texten. Detta är inte tillåtet.  

Enligt språknämnden på KTH skall om man skriver en text på svenska normalt allting vara på svenska. Även citat ska översättas, men då skall man ange att det är ett översatt citat. Tänk om man citerar en kinesisk bok och inte översätter citatet - det vore inte acceptabelt.

Att man ändå brukar acceptera engelska citat i vissa svenska texter är att man ibland kan anta att läsaren förstår engelska. Men om citatet innehåller facktermer och svåra ord så är det inte självklart att läsaren förstår, och då är det oförskämt att ge ett engelskt citat. I vissa fall man ge citatet både i original (till exempel i en fotnot) och i översättning.

Utantag är namn på företag och personer som inte översätts. Inte heller titlar på de verk du citerar översätts (i referenslistan). 

Teacher Stefan Stenbom created page 21 December 2017

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 21 December 2017

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News