Omslag (titel- och baksida)

Om du använder den rekommenderade wordmallen så finns omslag med i den.

KTH har en central mall för utformning av omslag (titel- och baksida) för examensarbeten.


Data som skall anges i formuläret för generering av omslag

Examensarbetets nivå och poäng: Examensarbete, avancerad nivå (30 hp)
Examen: Civilingenjörsexamen
Huvud-, teknik- eller ämnesområde för din examen:  Teknik och lärande
Skola vid KTH där examensarbetet examinerades:  Skolan för teknikvetenskaplig information och lärande

Numrering med ISSN och ISRN används inte för examensarbeten på CLGYM. TRITA numrering erhålls vid publicering i DIVA.


Sammanfoga omslaget med rapporten

Du sammanfogar omslaget med rapporten genom att exportera rapporten som PDF och därefter sätter ihop omslaget med valfritt PDF hanterarprogram/webbtjänst.

Exempel på verktyg för att sammanfoga PDF-dokument:

Teacher Stefan Stenbom created page 30 May 2016

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 4 June 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News