Att välja ämne

Den frågan som många tycker är svår i början av examensarbetet är att helt enkelt komma fram till vilket område och vilken uppgift man vill utföra ditt arbete inom.

Det finns två riktlinjer att ta hänsyn till vid val av uppgift för examensarbetet.

  • Du skall välja ett område som du är genuint intresserad av och vill utforska!
  • Uppgiften skall uppfylla kraven för ett examensarbete på avancerad nivå inom området teknik och lärande.

Den första punkten kan låta enkel men är helt central. Eftersom examensarbetet är den största kursen på hela programmet kommer du troligen att arbeta med ditt valda ämnesområde längre tid än något du gjort tidigare och då är det viktigt att du hittar något som du verkligen gillar.

Kraven för ett examensarbete på avancerad nivå inom området teknik och lärande styrs dels av kursplanen och dels av KTH:s centrala riktlinjer för examensarbeten (mål och kriterier). När ansökan om examensarbete lämnas in så gör kursansvarig en bedömning om examensarbetaren kan uppfylla målen med sin föreslagna uppgift. Så ett tips är att kolla på kursplanens mål och KTH:s centrala mål redan när du formulerar din uppgift.

Exempel på anledningar till att uppgiftsbeskrivningar får kompletteras är att arbetet som föreslås

  • inte är en undersökning/utredning (utan snarare praktik som civilingenjör eller lärare),
  • inte omfattar både teknik OCH lärande. Alla arbeten på Civilingenjör och lärare skall ha både ett tekniskt/matematiskt/kemiskt/fysiskt ämnesinnehåll och ett ämnesinnehåll avseende gymnasieelevers eller vuxnas lärande,
  • inte de metoder som skall användas är vetenskapliga,
  • inte är på avancerad nivå, eller
  • inte är tillräckligt välformulerad (utformningen och/eller språket har brister som gör att det inte går att bedöma).

Teacher Stefan Stenbom created page 27 May 2016

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 4 June 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News