Ventileringschema Hösten 2019: 11/12

Nedan finns ventileringschema. Själva rapportutkasten finns i Canvas i kursen "CL-exjobb HT19"

Tid Titel Författare Opponent(er) Examinator
Onsdag 11 december

8.30-9.45 

Geisendorf

Utbildnings-material

ur mjukvaru-dokumentation

Herman Högman Ording

Joar Severin

Linda Barman

10.00-11.15 

Geisendorf

Lärarstöd i programmering

En studie om programmeringsstöd till lärare som

undervisar i matematik

Joar Severin

Herman Högman Ording

Tanja Kramer Nymark

Feedback News