Ventileringschema VT 2020 -Augusti

Nedan finns ventileringschema för den 19:e och 21:a augusti. Själva rapportutkasten finns i Canvas i kursen "CL-exjobb VT20"

Tid

Titel

Författare

Opponent

Examinator

Onsdag 19 augusti

10.00-11.15

https://kth-se.zoom.us/j/67790723949

Universitetslärares upplevelse av att använda Canvas

Holly Lindkvist

Anders Wallin

Linda Barman

12.45-14.00

https://kth-se.zoom.us/j/67105957642

Promoting conceptual understanding in high-school physics

Diana Diez

Holly Lindkvist

Cecilia Kozma

14.15-15.30

https://kth-se.zoom.us/j/67105957642

Pedagogisk kartläggning av introduktionsutbildning för nyanställda operatörer

Alexandra Johansson

Alexandra Jevring

Cecilia Kozma

Fredag 21 augusti

10.00-11.15

https://kth-se.zoom.us/j/63938714853

Digitalt skrivande

Alexandra Jevring

Diana Diez

Arnold Pears

Teacher Stefan Stenbom created page 9 August 2018

Helena Lennholm edited 2 December 2018

Nedan finns ventileringschema. Själva rapportutkasten tillgängliggörs via e-post till respektive opponent.¶ Måndag 20 augusti, Sal Rinman Tid Titel Författare Opponent(er) Examinator 09:00–10:15 Ett läromedel för implementering av programmering i matematikundervisning på högstadiet Fredrica Lundkvist Nikolai Artjomenkov finns i Canvas i kursen "CL-exjobb HT18"¶

Tid Titel Författare Opponent(er) Examinator Måndag 10 december, Sal L41 ¶09:00–10:15 Bedömning av kompetens i tekniska karriärspår¶

Caroline Bern¶

Love Berzell  och Magdalena Hamlin Susanne Engström 10.30-11.45 Undervisning om hållbar utveckling¶

Love Berzell  och Magdalena Hamlin Sofia Bouvin och Patrik Mattson¶

Cecilia Kozma Onsdag 12 december, Sal M23 ¶15.00-16.15 Samband mellan formella och naturliga språk Sofia Bouvin och Patrik Mattson¶

Caroline Bern
Arnold Pears

Helena Lennholm edited 11 December 2018

Nedan finns ventileringschema. Själva rapportutkasten finns i Canvas i kursen "CL-exjobb HT18"

Tid Titel Författare Opponent(er) Examinator Måndag 10 december, Sal L41

09:00–10:15 Bedömning av kompetens i tekniska karriärspår

Caroline Bern

Love Berzell  och Magdalena Hamlin Susanne Engström 10.30-11.45 Undervisning om hållbar utveckling

Love Berzell  och Magdalena Hamlin Sofia Bouvin och Patrik Mattson

Cecilia Kozma Onsdag 12 december, Sal M23Hjärne (KTHB)

15.00-16.15 Språkdidaktiska metoder i programmeringsundervisning Sofia Bouvin och Patrik Mattson

Caroline Bern Arnold Pears

Helena Lennholm edited 12 January 2019

Nedan finns ventileringschema. Själva rapportutkasten finns i Canvas i kursen "CL-exjobb HT18"

Tid Titel Författare Opponent(er) Examinator MånOnsdag 10 december, Sal L4123 januari

09:00–10:15 Bedömning av kompetens i tekniska karriärspår¶ Caroline Bern¶ Love Berzell  och Magdalena Hamlin Susanne Engström 30 Rinman Laborativt arbete inom fourieranalys och motivation till matematikinlärning¶

Nikolai Artjomenkov¶

Niclas Lund, Felix Wahlgren¶

Cecilia Kozma¶

09:00–
10.:30-11.45 Undervisning om hållbar utveckling¶ Love Berzell  och Magdalena Hamlin Sofia Bouvin och Patrik Matts Hjärne Inkludering, exkludering och lärande i en teknikutvecklande organisation

Cecilia Kozma Onsdag 12 december, Sal Hjärne (KTHB) ¶ Siri Olofgörs¶

Anna Björkman¶

Susanne Engström

151.00-16.15 Språkdidaktiska metoder i programmeringsundervisning Sofia Bouvin och Patrik Mattson¶ Caroline Bern Arnold Pears3.00 Hjärne¶

Driving Forces and Incentives for¶

Self-­Driving Vehicles in Swedish¶

Road Freight Transport Sector Anna Björkman¶

Yuri Joelsson¶

Siri Olofgörs Susanne Engström

Feedback News